Smysluplná spolupráce ambulantního otorinolaryngologa a kliniky ORL

Ambulantní ORL specialista nejen diagnostikuje a léčí choroby ve svém oboru, ale zároveň připravuje pacienty k další diagnostice, konzervativní a chirurgické léčbě na otorinolaryngologické klinice. Pro pacienty i lékaře je velmi přínosné, pokud existuje úzká a navazující spolupráce. V našem případě funguje komplexní vazba na klinické pracoviště.

Užší spolupráci s pražskou ORL klinikou ve FNKV jsme zahájili před několika lety a pokračujeme v ní dosud. Roky kooperace se osvědčily a přinesly pro pacienty i všechny zúčastněné pozitivní výsledky. Tzv. klinický den, probíhající pravidelně jednou týdně, umožňuje kontakt ambulance s lůžkovým zařízením. Ročně odesíláme z našich ambulancí v Benešově a Vlašimi na ORL kliniku FNKV přibližně 480 až 600 pacientů, z toho 350 k chirurgickým výkonům. Z polikliniky v Praze 10 doporučujeme na kliniku 400–500 pacientů, z toho 70 % tvoří pacienti indikovaní k chirurgickému řešení.

Součinnost ambulance s klinikou

Níže uvádíme výčet výhod vyplývajících z dobré spolupráce mezi ambulantním ORL specialistou a klinickým zařízením. Patří sem: • Úzká spolupráce s vedoucími lékaři jednotlivých specializací na klinice. Oboustranná zpětná vazba při hodnocení úspěšnosti léčby pacientů.
• Možnost zajištění konzervativní i chirurgické léčby u specializovaných lékařů kliniky – otoneurologie, onkologie, operace štítné žlázy, slinných žláz, krčních cyst a lymfatických uzlin, funkční endonazální chirurgie, kofochirurgie či dětská ORL, která je též součástí kliniky. Sledování průběhu léčby pacientů při pravidelných klinických dnech ambulantního specialisty.
• Vlastní chirurgická praxe včetně výkonů plastické chirurgie (operace boltců pro otapostáze) s možností týmové spolupráce v případě komplikovanější léčby.
• Zajištění komplexního předoperačního vyšetření pacientů ambulantním specialistou podle stávajících standardů a požadavků kliniky (včetně CT, MRI, sonografie a dalších). Odpadá tím provádění stejných vyšetření duplicitně v ambulanci i nemocnici, šetří se čas pacienta.
• Důsledná pooperační péče po propuštění pacienta z kliniky – pravidelné kontroly u ambulantního specialisty s možným řešením komplikací léčby.
• Zajištění výsledků histopatologického vyšetření a včasné odeslání pacienta k následné terapii – onkologické, endokrinologické, radioterapii, či k jiným specialistům podle specifické problematiky.
• Pravidelná dispenzární péče o onkologicky nemocné. Střídavá dispenzární kontrola na onkologii, ORL klinice a v ambulanci ORL specialisty (včetně nutných kontrola CT, MR a dalších).
• Dispenzární péče u chronických stavů v ORL (prekancerózy) včetně endoskopických kontrol.
• Péče o pacienty s chronickou hypertrofickou rinitidou a polypózou nosní.
• Péče o pacienty s chronickými zánětlivými stavy ve středouší – pacienti jsou odesíláni k následné kofochirurgické terapii.
• Diferenciální diagnostika náhlých poruch sluchu a rovnováhy – ke konziliárnímu vyšetření a k eventuální následné terapii při hospitalizaci odesíláme pacienty specialistům na otoneurologii.
• Péče o dětské pacienty s poruchami sluchu (chronická sekretorická otitis media, stavy po tympanostomii). Pravidelné kontroly sluchu, podle aktuálního stavu odesíláme dítě k chirurgickému řešení.

Hodnocení spolupráce

S vedením kliniky, lékaři i sestrami funguje velmi dobrá spolupráce. Konziliární vyšetření i chirurgickou terapii provádějí specialisté v daném oboru. Samotní pacienti hodnotí velmi příznivě nejen úroveň odborné lékařské a ošetřovatelské péče, ale i fungující spolupráci ambulantních lékařů s klinickými kolegy. Vnímají též pozitivně úsporu času bez nutnosti dvojího vyšetření v ORL ambulanci a nemocnici. To vše umožňuje optimální péči o pacienta, výborné výsledky léčby i spokojenost pacientů. Vážíme si možnosti spolupracovat se všemi pracovníky ORL kliniky a jim patří poděkování za všechny naše pacienty.

O autorovi| MUDr. Josef Štěpánek, ORL ambulance, Benešov a Vlašim MUDr. Azita Gebauerová, ORL ambulance, Praha

Ohodnoťte tento článek!