Sotio testuje nový lék proti NSCLC

Biotechnologická společnost Sotio oznámila zařazení prvního pacienta do mezinárodní studie – klinického hodnocení fáze I/II aktivní buněčné imunoterapie v léčbě pacientů s karcinomem plic přípravkem DCVAC/LuCa.

Klinické hodnocení je specificky zaměřeno na stanovení bezpečnosti a účinnosti DCVAC/LuCa v kombinaci se standardní chemoterapií u pacientů s pokročilým metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC).
„Nádorové onemocnění plic je kaž doročně nově diagnostikováno u téměř dvou milionů lidí po celém světě. Toto hrozivé číslo se má podle odborných odhadů do roku 2030 zvýšit o dalších 50 procent. Věříme, že právě započatá klinická studie potvrdí účinnost námi vyvíjené nové metody léčby a že budeme schopni přispět k boji s touto zákeřnou chorobou,“ uvedl generální ředitel Sotio a akcionář skupiny PPF, jíž Sotio patří, Ladislav Bartoníček.
První pacient byl do studie zařazen na přelomu let 2014 a 2015 na Onkologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Sotio plánuje nabírat pacienty do studie ve spolupráci s téměř 20 zdravotnickými centry v České republice a na Slovensku, případně v některé z dalších zemí Evropské unie. První léčebná centra byla do studie zapojena na konci listopadu. Sotio plánuje zařadit do klinického hodnocení celkem 105 pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. „Přípravek DCVAC/LuCa je složen z dendritických buněk, které dokáží aktivovat imunitní odpověď, a z bílkovin, které jsou přítomné na buňkách karcinomu plic, tzv. nádorových antigenů. Cílem podávání DCVAC/LuCa je tedy vyvolání imunitní reakce proti nádorovým buňkám a zpomalení průběhu onemocnění. Podobně jako u studií na jiných onemocněních jsme u pacientů v pokročilém stadiu onemocnění navrhli klinickou studii kombinované chemo-imunoterapie, která testuje kombinaci standardní léčby chemoterapií s imunoterapií. Karcinom plic je rychle probíhající onemocnění. V klinickém programu budeme sledovat, zda přidání protinádorové imunoterapie ke standardní léčbě zlepší prognózu tohoto agresivního onemocnění,“ vysvětlil ředitel pro vědu a výzkum společnosti Sotio Radek Špíšek.

Ohodnoťte tento článek!