Souvislost mezi spánkovou poruchou a Parkinsonovou chorobou

Čeští vědci se zapojili do mezinárodního výzkumu vzácné poruchy spánku. Ověřují novou hypotézu a hledají dobrovolníky.

RBD – REM sleep behavior disorder neboli porucha chování vázaná na REM spánek, je vzácnější onemocnění, které se vyskytuje u dvou procent populace. Podle nejnovějších poznatků souvisí porucha zřejmě s budoucím rozvojem Parkinsonovy nemoci. Dané poznatky má ověřit a rozvinout nová mezinárodní studie, do níž se zapojili vědci ze Spánkové laboratoře Národního ústavu duševního zdraví. Pro svůj výzkum hledají nyní dobrovolníky.

„Základním projevem RBD je chování ve spánku, které odpovídá právě probíhajícímu snu, typické jsou výkřiky nebo prudké pohyby. Aby člověk neuskutečňoval svoje sny, existuje během spánku za normálních okolností tzv. svalová atonie – absence svalového napětí. U RBD je ale svalová atonie narušena. Během nočních epizod RBD tak může dojít ke zranění nemocného, pádu z lůžka, nebo dokonce zranění partnera, s nímž nemocný sdílí lůžko,“ vysvětluje MUDr. Jitka Bušková, Ph. D., vedoucí lékařka Spánkové laboratoře NUDZ.

Aktuální poznatky přitom ukazují, že onemocnění je tzv. prodromálním stadiem Parkinsonovy nemoci nebo jiného neurodegenerativního onemocnění. „To znamená, že existuje možnost, že se u nemocných RBD po deseti až patnácti letech objeví příznaky Parkinsonovy nemoci,“ vysvětluje doktorka Bušková. Proto se vědci rozhodli na RBD cíleně zaměřit, aby bylo možné získat více poznatků a případně přizpůsobit léčbu.

„Do Spánkové laboratoře hledáme dobrovolníky s chováním odrážejícím snový obsah. V laboratoři je bude čekat především pohovor s lékařem (zaměřený na uvedené příznaky), případně polysomnografické vyšetření spánku. V případě potvrzení diagnózy RBD pak budou dobrovolníkům navržena další vyšetření a léčebný postup,“ vysvětluje doktorka Bušková.

Kromě RBD existuje celá řada poruch spánku, které mohou nemocným výrazně komplikovat život. Patří mezi ně například tzv. spánková obrna. Jedná se o stav vázaný na usínání nebo na probouzení, kdy člověk při plném vědomí zažívá pocit úplného ochrnutí, při němž se do reálného prostředí prolínají snové představy. Člověk například velmi reálně slyší kroky, kapající kohoutek, zvonek u dveří nebo může vidět obrysy postav, dokonce cítit i jejich dotyk. Jedná se o velmi děsivé představy a zážitky, které brání v usnutí. Na jejich základě se může rozvinout těžká a dlouhodobá nespavost. Pokud se spánková obrna objeví í v kombinaci se zvýšenou spavostí během dne, je potřeba podrobnější vyšetření ve spánkové laboratoři, zda se nejedná o narkolepsii, která je ale ve většině případů dobře léčitelná.

Zájemci se mohou přihlásit do výzkumu na telefonním čísle 283 088 400, případně e-mailem na spanek@nudz.cz.

Ohodnoťte tento článek!