Společnost ALS v Praze otevřela novou farmaceutickou laboratoř

Nová laboratoř vybudovaná v průmyslovém parku Harfa je vybavena nejmodernějším zázemím a přístrojovým vybavením. Rozsahem služeb se stane jedním z největších poskytovatelů laboratorního analytického servisu ve střední a východní Evropě.

Společnost ALS Czech Republic vznikla v roce 2006 akvizicí společnosti Ecochem, která se specializovala na oblast analytických služeb v životním prostředí. Portfolio se postupně rozšířilo o další oblasti – testování potravin, krmiv či analytiky pro farmaceutický průmysl.

Česká pobočka je součástí ALS Laboratory group. Historie velké nadnárodní společnosti sahá do roku 1863, kdy australský obchodník založil továrnu Campbell Brothers, jež vyráběla chemické produkty a mýdla, a patří k nejstarším firmám kótovaným na australské burze ASX. V současnosti vlastní 350 poboček a operuje v 65 zemích světa. Působí ve čtyřech hlavních oblastech, z nichž pro Českou republiku má největší význam divize Life Sciences, která se zaměřuje na analýzu potravin, léčiv a životního prostředí. Laboratoře nabízejí řešení pro výrobce potravin, léčiv, distributory, restaurační a zdravotnická zařízení i pro jednotlivé spotřebitele. V České republice se zpracovávají desítky tisíc vzorků a jen za poslední roky vzrostl jejich počet o 100 %.

Zázemí velké společnosti umožňuje české pobočce investovat desítky milionů korun do nejmodernějších technologií a analytického vybavení. Špičkově vybaven je i nový komplex pro farmaceutické služby v Praze 8 na Harfě o rozloze 380 m2. Nechybějí kapalinové chromatografy, ICP či disoluční lázně i nová vzduchotechnika. Většina analyzátorů jsou robotické systémy, které pracují automaticky.

Díky dobře fungující síti evropských partnerů se na českou pobočku obracejí klienti z celé Evropy, zejména pak z Velké Británie a skandinávských zemí. Mezi odběratele patří také výrobní společnosti z Izraele či Hongkongu,

pro něž firma zajišťuje vysoce specializované služby. Kromě hlavní pražské pobočky, jež přijímá vzorky v nonstop režimu, je po České republice rozmístěno deset dalších pracovišť. Poskytují totiž celou škálu služeb v oblasti analytické chemie, mikrobiologie, radiologie a speciálních analýz. Například pardubická HRMS laboratoř provádí ultrastopové analýzy látek hlavně ze skupiny tzv. perzistentních organických polutantů, jako jsou polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a dibenzofurany (PCDF), polychlorované bifenyly (PCB), polybromované difenylethery (PBDE) a polyaromatické uhlovodíky (PAH).

V současnosti působí na všech pracovištích v České republice kolem čtyř set kvalifikovaných specialistů a firma nové zaměstnance neustále hledá. Situace na trhu je však kritická, je totiž akutní nedostatek specializovaných profesí. Proto společnost často rekrutuje absolventy, jež si sama také vyškolí, zatímco vyšší pozice většinou obsazuje z interních zdrojů.

Ohodnoťte tento článek!