Společnost Nemocnice Pardubického kraje se představuje

Nemocnice Pardubického kraje, a. s., vznikla na konci roku 2014. V lednu bylo zvoleno i nové vedení, předsedou představenstva se stal Tomáš Gottvald. Kraj také pro své zařízení nově získal status Komplexního onkologického centra.

Společnost vznikla sloučením nemocnic vlastněných Pardubickým krajem, tedy nemocnic v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Litomyšli a Svitavách.

Dlouhodobý plán kraje

Nová společnost vznikla na základě dlouhodobého plánu, tzv. Scénáře efektivní transformace akutní lůžkové nemocniční péče v Pardubickém kraji, který schválili zastupitelé. „Slibujeme si od toho jednak lepší hospodaření, dále kvalitnější péči pro pacienty a také větší možnosti uplatnění a profesního růstu pro zaměstnance,“ konstatoval náměstek hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví Roman Línek. Nemocnice Pardubického kraje sdružuje 5 nemocnic s celkovým ročním obratem více než 3,5 miliardy korun a zaměstnává na 4500 zaměstnanců. Nové vedení zdůraznilo, že hodlá v kraji zachovat 5 nemocnic akutní lůžkové péče i nadále.

Větší a silnější

Společnost se chce postarat o vyrovnané hospodaření nemocnic v letošním roce. „Budeme mít mnohem větší potenciál než pět menších subjektů. Věřím, že ho využijeme a že to bude pozitivně znát v kvalitě poskytované péče i v ekonomických výsledcích,“ uvedl ve vyjádření generální ředitel Gottvald. Podle něho není možné spoléhat na to, že Pardubický kraj bude do nemocnic dolévat provozní peníze. Předpokládá také, že první měsíce roku mohou přinést určité provozní obtíže, a vyzývá personál nemocnic ke vstřícnosti. Zdůrazňuje ale, že jednou z hlavních priorit vedení je vytvoření pocitu jistoty u personálu i pacientů. Přesouvání zaměstnanců z jedné nemocnice do druhé nebude možné bez jejich souhlasu, protože i nadále platí staré smlouvy. Z dlouhodobého pohledu může podle Tomáše Gottvalda fúze přinést pružnější systém výchovy zdravotnických pracovníků, zejména lékařů, kteří mohou jít sbírat zkušenosti do jiné nemocnice v rámci kraje.

Onkologické centrum

Ministerstvo zdravotnictví ČR nově udělilo statut centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Komplexnímu onkologickému centru Pardubického kraje, které tvoří dva spolupracující subjekty – Nemocnice Pardubického kraje, a. s., a Multiscan, s. r. o. Toto označení může pardubické onkocentrum používat do roku 2019. „Pro Pardubický kraj to je vynikající zpráva, která znamená návrat onkologické péče na nejvyšší odbornou úroveň a také předpoklad k dalšímu možnému čerpání evropských prostředků,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Ohodnoťte tento článek!