Společný výzkum FNUSA-ICRC a vědců Mayo Clinic bude pokračovat

Podobu spolupráce v dalším období řešili společně v USA zástupci Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny (FNUSA-ICRC) a kliniky Mayo na workshopu výzkumných pracovníků a na jednání zástupců vedení obou organizací.

„Workshopu výzkumných pracovníků se zúčastnilo více než 30 lidí. Zrekapitulovali jsme dosavadní výsledky spolupráce ve výzkumu a naplánovali oblasti, ve kterých by se mohlo spolupracovat v dalších letech,“ přiblížil ředitel FNUSA-ICRC Gorazd Stokin. Většina z výzkumných týmů FNUSA-ICRC, které nyní spolupracují s Mayo Clinic, chce i nadále pokračovat v grantovém období 2016-2020. U dvou stávajících, ale utlumovaných týmů spolupráce během roku doběhne, u dvou se o spolupráci bude teprve diskutovat. Restrukturalizaci současných 17 výzkumných týmů FNUSA-ICRC, zavedení takzvaného inkubátoru pro týmy které potřebují větší metodickou podporu, případně zrušení jednoho či dvou týmů doporučilo už prosincové společné jednání mezinárodní vědecké rady a dozorčí rady centra. Naopak například Animální centrum, anesteziologové či Centrum biomolekulárního a buněčného inženýrství již možnosti výměny zkušeností s protějšky z Mayo Clinic začali zkoumat. Vznikl také výbor, který bude koordinovat plánování nových výzkumných aktivit. Setkání se budou opakovat každoročně.

Změna finančního plánu

Na následném setkání se zástupci vedení Mayo Clinic se k vedení FNUSA-ICRC připojili ředitel FNUSA Martin Pavlík, zástupci ministerstev zdravotnictví a školství a děkan lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Společně analyzovali dosavadní aktivity a možnosti jak nejlépe naplnit plánované cíle této spolupráce V rámci spolupráce poskytuje americká klinika brněnskému vědeckému centru know-how pro společný výzkum a mentorování jeho pracovníků. Od roku 2011 absolvovalo studijní pobyty (v délce od dvou týdnů po dva roky) na Mayo Clinic téměř 150 výzkumníků, lékařů a studentů FNUSA-ICRC a více než 50 specialistů z Mayo Clinic navštívilo Brno. Spolupráce již přinesla výsledky v podobě společných publikací v prestižních vědeckých časopisech jako Neurology, Brain, Hypertension nebo American Journal of Psychiatry, několika prototypů nových či vylepšených zdravotnických přístrojů a společné patentové přihlášky v USA.
V návaznosti na restrukturalizaci týmů se změní i finanční plán spolupráce. „Již za rok 2014 jsme kvůli změnám v plánovaném výzkumu poslali klinice o něco nižší platby,“ přiblížil ředitel FNUSA Martin Pavlík. „Po jednáních nás Mayo Clinic informovala, že pro pokrytí nákladů na společný výzkum v roce 2015 použije rezervy z předchozích plateb a nebude potřebovat další,“ doplnil. „Na příští grantové období předpokládáme trochu jiný mechanismus spolupráce, než je dnes,“ dodal Gorazd Stokin. „Předpokládáme, že bychom náklady na kooperaci se zahraničními partnery v příštím období hradili přímo ze společných grantů. To by mělo zajistit efektivnější financování ve srovnání s postupem předchozího vedení, kdy část peněz na společnou spolupráci pocházela z rozpočtu nemocnice,“ uzavřel.

(Zdroj: FNUSA – ICRC)

Ohodnoťte tento článek!