Spory o očkování

V těchto dnech je tomu právě rok, co novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zavedla úhradu očkování seniorů nad 65 let věku proti pneumokokovým infekcím podle schváleného očkovacího schématu.

V ČR se senioři nad 65 let očkují polysacharidovou vakcínou. Očkovací schéma však není v souladu s doporučením České vakcinologické společnosti (ČVS). V čele odborné společnosti stojí její předseda prof. Roman Prymula, kterého ministr zdravotnictví odvolal z funkce ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové kvůli konfliktu zájmů souvisejícím s klinickými studiemi (více na webu zdravi.euro.cz). Podle něj mu politický vaz nezlomil vztah mezi jeho soukromou společností Biovomed a farmaceutickými společnostmi, ale mimo jiné tlak na úhradu jiné než polysacharidové vakcíny, jíž se nyní v ČR proti pneumokokům očkuje. Prof. Prymula v úvodníku aktuálního

vydání časopisu Vakcinologie (celý úvodník má redakce k dispozici) píše: „To, že jsem naprosto nesouhlasil s postupem volby hlavního hygienika a potíráním odborných doporučení v oblasti očkování proti pneumokokům u seniorů,

je notoricky známo. Jsem zcela přesvědčen, že očkování seniorů pneumokokovou konjugovanou vakcínou je naprosto správné a je v souladu s posledními doporučeními a jistě není ani 4krát dražší.“

Zlatý standard

Odborná společnost prosazuje očkování konjugovanou vakcínou již od roku 2013, kdy její doporučení přijala Národní imunizační komise (tu vede náměstek a hlavní hygienik

ČR, tč. MUDr. Vladimír Valenta). V doporučení (v plném znění na: zdravi.euro.cz) je u skupiny 60–65 let uvedena možnost očkovat oběma typy vakcín (konjugovanou i polysacharidovou), u skupiny 65+ očkovat konjugovanou a následně polysacharidovou vakcínou. „Podle stávajícího stavu poznání je zlatým standardem v této věkové skupině očkování pneumokokovou konjugovanou vakcínou. Diskuse se vede o tom, zda by při tomto základním očkování mělo ještě následně dojít k očkování vakcínou polysacharidovou, nebo nikoli. Aplikace konjugované vakcíny jako první je zřejmá. Očkování pouze polysacharidovou vakcínou má u této věkové skupiny velmi nízkou účinnost,“ napsali prof. Prymula a vědecký sekretář ČVS prof. Roman Chlíbek v otevřeném dopise řediteli Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeňku Blahutovi v září 2015. S jejich odborným názorem ale úředníci ministerstva zdravotnictví nesouhlasí. „Farmakoekonomické analýzy provedené v Německu a ve Velké Británii jednoznačně preferují použití polysacharidové vakcíny. Rovněž zpětné hodnocení účinnosti a ceny polysacharidové vakcíny s delší historií vakcinace (Velká Británie, Německo) ukazuje, že účinnost v prevenci pneumokokových infekcí je dlouhodobě stabilní, a tato vakcína je považována za zlatý standard s nejpřijatelnějším poměrem nákladů a přínosů,“ uvádí mluvčí MZ Ladislav Šticha.

Nezaměnitelné?

Konjugovaná vakcína, která má u dětí do 2 let a seniorů nad 65 let oproti polysacharidové vyšší imunogenitu (schopnost navodit tvorbu protilátek), je dražší. Současný doplatek pro pacienta je cca 1000 korun. Polysacharidová vakcína, která je zase účinná na více pneumokokových sérotypů (23) oproti konjugované (13 sérotypů), stojí nyní 482 korun. A ministerstvo zdravotnictví i zdravotní pojišťovny připomínají (jejich plná vyjádření čtěte na našem webu), že dle zákona o veřejném zdravotním pojištění je hrazena varianta nejméně ekonomicky náročná. „Všeobecná zdravotní pojišťovna hradí nepovinné očkování proti pneumokokovým infekcím pro pojištěnce starší 65 let, včetně očkovací látky. Plně hrazená, tedy bez doplatku pro pojištěnce, je vakcína Pneumo 23. Pojištěnec, který si zvolí nákladnější očkovací látku, doplatí rozdíl v ceně mezi zvolenou variantou a výše uvedenou nejméně nákladnou variantou u svého lékaře,“ uvádí mluvčí VZP Oldřich Tichý. Podle vakcinologů ale látky variantní nejsou. „Vakcíny jsou v tomto slova smyslu naprosto nezaměnitelné (účinnost ve vztahu k délce ochrany a nutnosti přeočkování, mechanismus účinku na imunitní systém),“ uvádí lékaři v dopise SÚKL.

Co je dražší

Očkování polysacharidovou vakcínou navíc vyžaduje přeočkování, a to vždy po 5 letech. Pokud tedy pojišťovna hradí 482 korun za polysacharidovou vakcínu u pacienta, který se dožije 80 let a bude očkován čtyřikrát, zaplatí 1928 korun. Konjugovaná vakcína přeočkování nevyžaduje. A nákladovost se v tu chvíli obrací ve prospěch konjugované vakcíny.

Proočkovanost českých seniorů proti pneumokokové infekci je stále velmi nízká, pohybuje se kolem 3 % a za poslední rok se navýšila o 1 %, takže obava, že by výdaje na vysokou proočkovanost zruinovaly české zdravotnictví, se zatím nenaplňuje. Právě zvýšení proočkovanosti proti pneumokokům a snížení smrtnosti (22 %) bylo cílem poslaneckého návrhu, který před rokem posunul očkování seniorů do praxe. Jaké bude mít v této seniorské skupině dopady, zatím není jasné, přestože u těchto pacientů volají geriatři, praktičtí lékaři i imunologové po solidní studii.

Ohodnoťte tento článek!