Správní rada VZP chce více transparentnosti

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) ústy svého předsedy Jiřího Běhounka oznámila, že pro vyšší transparentnost orgánu bude po každém svém zasedání pořádat tiskový briefing, kde její zástupci poskytnou informace o projednávané problematice.

K otázce hospodaření uvnitř pojišťovny se vyjádřil místopředseda správní rady VZP a poslanec za TOP 09 Jiří Skalický. „Trend nastavení vnitřních úspor z počátku roku 2014 vede k úsporám v provozních prostředcích, ať už jde o snížení nákladů na zakázky IT technologií, bankovních poplatků či služby mobilních operátorů a podobně. Dostáváme se k úsporám v řádech stovek milionů,“ vypočetl Jiří Skalický.
Předseda Výboru pro zdravotnictví PSP Roman Vyzula informoval novináře o kroku směrem k dalšímu zprůhlednění smluvní politiky VZP. „Správní rada nyní projednává návrh, který by měl vést k jednoznačné průhlednosti smluvní politiky. Jde o jednotný systém pro rozhodování o tom, zda, komu a za jakých podmínek budou smluvní vztahy mezi pojišťovnou a poskytovateli zdravotní péče navázány,“ uvedl Roman Vyzula a dodal, že pokud bude návrh schválen, o smluvních vztazích bude rozhodovat nová komise. Předseda Běhounek počítá s tím, že správní rada návrh přijme v prvním kvartálu roku 2015.

Ohodnoťte tento článek!