Srdeční selhání: kardiovaskulární epidemie 21. století

Tento rok byl Českou kardiologickou společností (ČKS) vyhlášen rokem srdečního selhání. Smyslem je obrátit pozornost laické i odborné veřejnosti k onemocnění, kterým jen u nás trpí až 200 tisíc pacientů.

Chronické srdeční selhání (CHSS) vzniká jako následek řady srdečních onemocnění. Výskyt v populaci vyspělých států Evropy se odhaduje na 2 %. Kvalifikovaný odhad pro Českou republiku je 200 tisíc pacientů, ale u dalších 100 tisíc není srdeční selhání rozpoznáno. Dalších 100 tisíc pacientů má poruchu srdeční funkce s rizikem rozvoje CHSS. Výskyt CHSS stoupá s věkem, ve stáří nad 80 let se odhaduje na 10–20 %. Do 8 let od stanovení diagnózy umírá 25 % pacientů, v pokročilém stadiu zemře do 1 roku 50 % pacientů. Chronické srdeční selhání je problém nejen medicínský, ale i ekonomický – jeho léčba odčerpává 1–2 % zdravotnického rozpočtu států Evropské unie a Spojených států amerických. Prevence srdečního selhání spočívá v identifikaci pacientů s vysokým rizikem rozvoje tohoto onemocnění, včasné diagnostice srdečního selhání a komplexní terapii, která oddálí zhoršení srdečního selhání do jeho pokročilých stadií.
V České republice je garantem péče o pacienty s tímto onemocněním Česká asociace srdečního selhání (ČASS), která působí v rámci České kardiologické společnosti. ČASS letos pořádá nebo zaštiťuje několik významných odborných akcí. Byl to například slavnostní blok na XXIV. výročním sjezdu ČKS (16. května) nebo Konference ČASS, která proběhne v prosinci.
Srdeční selhání bylo i vedoucím tématem XXIV. výročního sjezdu ČKS.

ECMO – šance v kritické situaci

Nezastupitelné místo v zajištění komplexní péče o celé spektrum pacientů se srdečním selháním patří i Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Zajišťuje nejen specializovanou ambulanci poskytující iniciální diferenciální diagnostiku a dlouhodobé sledování, neinvazivní i invazivní diagnostiku a terapii za hospitalizace, ale i vysoce specializovanou péči u pacientů s kritickým srdečním selháním v rámci programu extrakorporální membránové oxygenace (ECMO). Přístrojová metoda na přechodnou dobu částečně či zcela nahradí srdeční a plicní funkce a umožní tak překlenutí kritického stavu k další diagnostice a léčbě. V rámci „ECMO programu VFN“ bylo od roku 2008 ošetřeno cca 200 pacientů všech věkových kategorií. Zapojení metody ECMO do klinické praxe je šancí pro nemocné se srdečními zástavami a těžkými stavy spojenými se selháním srdce a plic, kteří by bez dostupnosti metody pravděpodobně nepřežili.

Ohodnoťte tento článek!