SRN: Vyšší bezpečnost léčiv

Celonárodně jednotný plán farmakoterapie pacientů vzniká v Německu zásluhou Sdružení smluvních lékařů, Spolkové lékařské komory a Svazu německých lékáren.

Komora v květnu informovala o tom, že se na základě zákonných podmínek (tzv. eHealth zákon) podařilo učinit první krok s cílem zajistit nemocným vyšší bezpečnost užívání léčiv. Do letošního června mají zástupci smluvních lékařů a svaz zdravotních pojišťoven předložit podklady pro pravidla nároku pojištěnců na kontrolovanou farmakoterapii a zároveň i pro úhrady zdravotní péče, zakotvená do rámcové smlouvy.
Bezpečná medikace je formulována jako právo pacienta, což znamená, že s jeho souhlasem budou všichni lékaři podílející se na jeho léčbě jednotným způsobem zaznamenávat údaje o užívaných přípravcích, pokud nemocnému jsou předepsány nejméně tři léky v témže časovém období. Na přání pacienta se na těchto záznamech bude podílet rovněž lékárna, včetně poskytnutí přípravků bez receptu. O systému vedení a aktualizaci dat, kdy hlavním gestorem bude praktický lékař, případně podle přání pacienta jiný lékař, komora hovoří jako o plánování medikace. Nejprve budou údaje vedeny v papírové formě, avšak do roku 2019 se počítá s jejich převedením na elektronickou zdravotní kartu. Nárok pacientů na zvýšenou kontrolu farmakoterapie při užívání alespoň třech léků se má již „naostro“ uplatnit od letošního října.

Ohodnoťte tento článek!