Stabilní ekonomickou situaci VZP ohlídá i nová správní rada

Díky úsporným manažerským opatřením a podpoře státu, který pojišťovně poskytl půjčku, zvýšil odvody za „státní pojištěnce“ a uvolnil předsunutou platbu, se nenaplnila prognóza 6miliardového deficitu VZP.

Pojišťovna na konci roku vyčíslila jednomiliardovou ztrátu a vedení považuje její finanční situaci za stabilní. Pokud bude pojišťovna moci dodržet zdravotně pojistný plán, předpokládá ředitel VZP Zdeněk Kabátek v tomto roce vyrovnané hospodaření. Jak zdůraznil, pojišťovna má nyní nulové závazky po lhůtě splatnosti. Tomu napomohla i předsunutá platba za státní pojištěnce ve výši 2,9 miliardy korun. Ředitel připomněl, že stejný postup uplatňovala VZP opakovaně i v předchozích letech, nejde tedy podle něj o nic výjimečného. Pojišťovna se žádostí jistila pro případ, že by jí vláda neodsouhlasila státní půjčku.

Spokojené ministerstvo

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček je s financováním největší pojišťovny spokojený. „VZP neměla z hlediska financování zdravotní péče v porovnání se zaměstnaneckými pojišťovnami úplně rovnoprávné postavení. Za minulého ministra Martina Holcáta se pokročilo o velký kus cesty směrem k tomu, aby platby byly spravedlivé a VZP platila zhruba totéž, co konkurenční pojišťovny. Nyní mám na VZP tři základní požadavky: kromě vyrovnaného hospodaření na konci roku je to férové financování zdravotní péče smluvním partnerům, třetím cílem je pak dobrá komunikace s poskytovateli, ke kterým by měla být vstřícná s ohledem na finanční stabilitu,“ uvedl po jednání správní rady Svatopluk Němeček.

Podle něj by ke stabilizaci ekonomického prostředí pojišťoven měla přispět také jeho výzva jednotlivým pojišťovnám, aby přestaly s takzvanými akvizicemi (nákupem pojištěnců mezi sebou), které systém destabilizují a ničemu nepomáhají.

Pozitivní list i pro zdravotnické prostředky

Manažerskými kroky v oblasti snížení ceny léků, změnou úhrad speciálních materiálů a snížením nákladů na provoz VZP v loňském roce uspořila 1,7 miliardy korun. Ředitel Kabátek však zároveň upozornil, že loni již téměř vyčerpal manažerská úsporná opatření, takže v tomto ohledu letos již takové úspory očekávat nelze.

Jak informoval náměstek ředitele VZP Petr Honěk, díky pozitivním listům v roce 2013 pojišťovna ušetřila přes 425 milionů korun. Nyní je na seznamu 12 přípravků, u nichž výrobce nabídl VZP minimálně 15% slevu. Ke konci loňského roku vyřazený Helicid bude podle něj v nejbližší době na pozitivním listu nahrazen jiným generikem z řady inhibitorů protonové pumpy s účinnou látkou omeprazol. Vedle seznamu doporučovaných léků VZP významně uspořila také aktivní lékovou politikou. Po celý rok podávala Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) žádosti o zkrácené revize. „Jen u žádostí za 4. čtvrtletí 2013 je očekávaná úspora v roce 2014 přes 202 milionů korun,“ vypočetl náměstek Honěk.

U zdravotnického materiálu došlo v rámci změn úhrad k jejich snížení u kardiostimulátorů a kardioverterů, úspora dosáhla půl miliardy korun. Náměstek Honěk také avizoval tlak na ceny stentů, kde v roce 2014 úspora dosáhne 390 milionů. V letošním roce navíc VZP zavede obdobu pozitivního listu i pro zdravotnické prostředky.

Správní rada VZP v novém kabátku

Povolební obměna členů správní rady VZP vyvrcholila 3. 3. 2014, kdy byl do čela rady jednomyslně zvolen nový předseda – stal se jím hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. „Nový předseda rady má silný mandát a jeho jednomyslné zvolení svědčí o snaze správní rady rychle pracovat na dobrém chodu pojišťovny,“ reagoval bezprostředně po zvolení nového předsedy ministr Němeček, který se závěrečného jednání zúčastnil.

Nově zvolený předseda předpokládá ve správní radě velký názorový rozptyl a tím i široké spektrum možných řešení. „Pokusíme se o maximum, aby především v lůžkové péči bylo české zdravotnictví co nejstabilnější. Nebude to jednoduchá cesta, nicméně vedení VZP již v roce 2013 prokázalo, že chce obraz pojišťovny změnit a být vstřícnější jak k pojištěncům, tak poskytovatelům péče. Je otevřená diskusím, což dokazují například nedávné dílčí dohody s ČLK a poskytovateli zdravotní péče,“ uvedl Jiří Běhounek.

Hlavní úkol – stabilita

Ředitel Kabátek členy správní rady seznámil s vývojem ekonomiky pojišťovny v roce 2013 a hlavními kauzami a problémy, které nyní VZP řeší. „Jako zásadní úkol si členové z dnešního jednání odnášejí požadavek na udržení finanční i smluvní stability pojišťovny,“ uvedl Zdeněk Kabátek.

Konkrétním bodem jednání rady byla kromě volby předsedy také volba členů rozhodčího orgánu. Radní projednali i reporty za leden 2014. Členové si v řadě kauz VZP vyžádali zpětné informace – například k problematice protonové léčby, u systému IZIP pak celou historii kauzy. Byly rovněž ustaveny pracovní skupiny – pro investice, smluvní politiku, finance a fond prevence.

Změny ze dvou třetin

Obměna ve správní radě se týkala dvou třetin křesel, kde nově zasedli například bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), bývalá ministryně zdravotnictví Zuzana Roithová (KDU-ČSL) nebo současní náměstci ministra zdravotnictví Josef Vymazal, Tom Philipp a Lenka Teska Arnoštová.
Radní se zatím neshodli na kandidátovi na post místopředsedy. Není zřejmé, zda půjde o opozičního politika (Jiří Skalický), či některého zástupce z řad hnutí ANO. Dle informací z jednání jsou ve hře dvě možnosti – buď bude mít rada dva místopředsedy, opozičního i koaličního (takový krok by ale vyžadoval změnu zákona), nebo zástupce ANO výměnou za místopředsednictví získá post předsedy dozorčí rady VZP. Další jednání správní rady včetně volby proběhne na konci března.


Noví členové správní rady VZP

Členové zvolení Poslaneckou sněmovnou PČR dne 6. 2. 2014:

• doc. MUDr. Věra Adámková, CSc.
• MUDr. Jiří Běhounek
• Georgi Bidenko
• RSDr. Petr Braný
• MUDr. Alena Dernerová
• Ing. Martin Fassmann
• doc. MUDr. Leoš Heger, CSc.
• MUDr. Miloslav Janulík
• MUDr. Jiří Koskuba
• MUDr. Jaroslav Krákora
• Mgr. Soňa Marková

Členové jmenovaní Vládou ČR dne 26. 2. 2014:

• Ing. Jan Gregor
• MUDr. Pavel Holík
• MUDr. David Kasal
• Ing. Roman Línek, MBA
• MUDr. Igor Nykl
• MUDr. Tom Philipp, Ph. D., MBA
• MUDr. Mgr. Vladimír Plaček
• MUDr. Pavel Svoboda
• JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph. D.
• prof. MUDr. Josef Vymazal, DrSc.

(Zdroj: VZP)

Ohodnoťte tento článek!