Statiny chrání diabetiky před mikrovaskulárními komplikacemi

Výsledky rozsáhlé epidemiologické studie odhalily, že užívání statinů snižuje riziko mikrovaskulárních komplikací při diabetu.

U pacientů s diabetem mellitem II. typu snižuje užívání statinů riziko srdečních a mozkových cévních příhod. Nebylo však jasné, zda má užívání statinů vliv také na mikrovaskulární komplikace diabetiků. Statiny zvyšují hladinu glykemie, a tak dánští lékaři zkoumali, zda lidé užívající statiny před diagnózou diabetu čelí zvýšenému riziku mikrovaskulárních komplikací.
Do studie bylo zařazeno více než 60 tisíc lidí starších 40 let vybraných náhodně z registru diabetiků. Celkem bylo porovnáváno více než 15 tisíc pacientů, kteří užívali statiny před diagnózou diabetu, s více než 47 tisíci pacienty, kteří před diagnózou diabetu statiny neužívali.
Pacienti, kteří užívali statiny před diagnózou diabetu, čelili o 34 % nižšímu riziku diabetické neuropatie, o 40 % nižšímu riziku diabetické retinopatie a o 12 % nižšímu riziku gangrény. Riziko diabetické nefropatie se mezi oběma skupinami diabetiků nelišilo. Lidé užívající statiny čelí mírně zvýšenému riziku diabetu.
Případný pozitivní efekt statinů na výskyt mikrovaskulárních komplikací zřejmě nelze připsat na vrub jeho schopnosti redukovat hladiny LDL cholesterolu v krvi. Svou roli tu pravděpodobně sehrávají protizánětlivé účinky statinů. Autoři studie ale dodávají, že preventivní účinek statinů na mikrovaskulární komplikace budou muset potvrdit další nezávislé studie.

Ohodnoťte tento článek!