Stomatologové kvůli nízkým úhradám zkracují dobu ošetření

Po zářijové valné hromadě České stomatologické komory zhodnotil její prezident Pavel Chrz pro náš list současnou ekonomickou situaci oboru i výsledný dopad úhradové vyhlášky pro rok 2016.

Mohl byste shrnout současnou ekonomickou situaci oboru stomatologie?

Co se týče úhrad z veřejného zdravotního pojištění, není ekonomická situace příliš utěšená. Úhrady z veřejného zdravotního pojištění u zubních lékařů rostou velmi pomalu, tedy spíše stagnují. Poměr prostředků, které jsou z celého objemu prostředků veřejného zdravotního pojištění určeny pro stomatologii, každoročně klesají. Zatímco v roce 1997 šlo na stomatologickou péči 7 procent z celkových prostředků na zdravotnictví, nyní jsme na 4,5 procentech. To považujeme za špatné řešení.

Co byste tedy navrhovali pro zlepšení?

Potřebovali bychom se dohodnout s pojišťovnami na zásadním navýšení úhrad výplní. V současné době totiž pojišťovny hradí za výplně 246 korun. Přitom skutečné náklady se pohybují mezi 400 až 500 korunami, dostáváme tedy polovinu částky, kterou výplň stojí. Pokud je minutová sazba stomatologa 25 korun, za těchto 246 korun od pojišťovny bychom měli na výplni zubu pracovat 10 minut. Za tak krátkou dobu to skutečně udělat nelze, musíme dobu ošetření zkrátit, v tom případě ale nejde o péči, jakou bychom chtěli pojištěncům nabídnout. Úhrada 246 korun není navíc pouze cenou za výplň, jde o cenu za ošetření jednoho zubu v jednom roce, tedy jakýsi paušál. Pokud se na tom samém zubu objeví další kaz, měl bych ho podle úhradové vyhlášky spravit zadarmo, protože jsem ho už jednou dostal zaplaceno.

Jak se vyvíjí dohodovací řízení pro příští rok?

Vyjednávání s pojišťovnami skončilo nedohodou. Nyní zůstává na ministerstvu zdravotnictví, které vyhláškou rozhodne o financování zubní péče pro příští rok. Úhradová vyhláška je nakonec mírně prorůstová, nárůst se pohybuje kolem 2,5 procenta. Rozhodně však nesplňuje oprávněné požadavky zubních lékařů, protože i nadále zůstává řada výkonů, kde náklady na jejich provedení výrazně přesahují úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Ministerstvo zdravotnictví opět nenachází v rozpočtu veřejného zdravotního pojištění prostor jak zubním lékařům přidat. Na společném jednání nám ale ministr přislíbil, že jeho úřad bude hledat mechanismus jak prostředky do zubní péče dostat.

Připravuje se, kromě možnosti zvýšení v rámci ceníku zubní péče, ve stomatologii ještě nějaká jiná legislativní změna?

Zpočátku to vypadalo, že do návrhu zákona č. 95/2004, o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, přibudou v rámci zubní péče dvě další specializace – parodontologie a pedostomatologie. Nakonec se ale do návrhu nedostaly. Žádné další změny nyní v plánu nejsou.

Ohodnoťte tento článek!