Stres: jak ho zvládat šetrně a bez závislosti

Stres je fyziologická reakce organismu na skutečné či domnělé ohrožení. V moderní společnosti je však dlouhodobý stres častou příčinou řady chorobných stavů. Prevence a individuální léčebný přístup pomáhají předcházet rozvoji závažnějších až život ohrožujících onemocnění.

K lékařům mnoha odborností přicházejí pacienti s rozličnými psychosomatickými stesky, za nimiž se často skrývá „nezvládnutý stres“. Tam, kde zdravotní stav pacienta nevyžaduje nasazení psychofarmak (nejčastěji antidepresiv) či léčbu již rozvinutého somatického onemocnění, může lékař doporučit léky na bázi přírodních prostředků.

Stres. Všudypřítomně skloňované slovo, pod kterým si každý představí něco jiného. Pro jednoho znamená nezvládání time managementu, jiný jím vysvětluje nespavost, u dalšího se projeví vznětlivostí a někdo ho dává do souvislosti s úzkostí a syndromem vyhoření. Mnozí pacienti se rozhodnou nejprve řešit své problémy svépomocí, avšak často místo toho, aby změnili životní styl nebo vyhledali psychologickou pomoc, sáhnou po zdánlivě nejjednodušším řešení, jakým je sklenka alkoholu, kouření cigaret nebo nadužívání anxiolytik a hypnotik. Tím se však jejich problém neřeší, ale prohlubuje. Nevhodný přístup k potížím vyvolaným chronickým stresem může mít za následek rozvoj závislostí.
Přehlížení symptomů, které upozorňují, že je něco v nepořádku, může pak vést k rozvinutí závažného, dokonce i onkologického onemocnění.

Prevence a včasná léčebná intervence mohou zabránit rozvoji řady onemocnění, jako je deprese, diabetes mellitus, neurologické, muskuloskeletální, kardiovaskulární či gastrointestinální choroby, které vedle snížení kvality života nemocných vedou i k nárůstu nákladů spojených s léčbou těchto onemocnění a jejich komplikací.
Stres tedy není záležitostí pouze individuální, ale také společenskou a ekonomickou.

Ohodnoťte tento článek!