Střídání stráží

Čas běží jako jelen. V prosinci to bude 12 let, kdy jsem zasedla do šéfredaktorského křesla týdeníku noviny – dnes měsíčníku Zdravotnictví a medicína. Nadešla chvíle, kdy bych ráda trochu „ubrala páry“, proto mi dovolte představit vám svoji nástupkyni, novou šéfredaktorku Petru Klusákovou.
Petra je ostřílená redaktorka, která se ve zdravotnické problematice vyzná. Vlastně je v naší redakci služebně nejstarší, neboť v ní působila ještě v době, kdy v čele novin stál Tomáš Cikrt, na což si mnozí z vás jistě pamatují. Petra má všechny předpoklady pro to, aby bezpečně plula rozbouřenými vodami našeho zdravotnictví a prostřednictvím stránek našeho časopisu vám přinášela zajímavé informace. Časopis jí tedy svěřuji s lehkým srdcem a přeji hodně zdaru a výdrž.
Na postu ministra zdravotnictví dochází k střídání stráží mnohem častěji. noviny jsem převzala v roce 2004, v té době tomuto resortu kralovala Milada Emmerová a ve funkci setrvala 1 rok. Na necelý rok ji vystřídal David Rath, pak nastoupil Tomáš Julínek, který vydržel 2,5 roku. Daniela Filipiová ministerstvo řídila přes 3 měsíce a Dana Jurásková něco přes rok. Rekord zatím drží Leoš Heger, který v ministerském křesle vydržel přesně 3 roky. Poté byl 7 měsíců ministrem Martin Holcát a koncem ledna 2014 se šéfem resortu stal Svatopluk Němeček. I jemu přeji výdrž. Ráda bych poděkovala všem našim předplatitelům. Děkuji všem ředitelům nemocnic a jejich náměstkům, především pro ošetřovatelskou péči, za dobrou spolupráci. Speciální dík patří bývalému i nynějšímu předsedovi České lékařské společnosti J. E. Purkyně, profesorům Jaroslavu Blahošovi a Štěpánu Svačinovi a jejich sekretariátům za výraznou pomoc. Chci poděkovat také prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi a jeho spolupracovníkům a prezidentovi České lékárnické komory Lubomíru Chudobovi i jeho předchůdci Stanislavu Havlíčkovi. Velký dík patří bývalému děkanovi 1. LF UK, dnes rektorovi Univerzity Karlovy, profesoru Tomáši Zimovi, že si i přes obrovské vytížení najde čas zúčastnit se zasedání redakční rady Zdravotnictví a medicína. Za spolupráci děkuji děkanovi 1. LF UK prof. Aleksi Šedovi i děkanům ostatních lékařských fakult, odborným společnostem ČLS JEP, dále všem lékařům a sestrám, kteří se autorsky podílejí na tvorbě časopisu, a mnoha dalším zajímavým osobnostem, s nimiž jsem měla tu čest se za tu dobu potkat.
Svému redakčnímu kolektivu děkuji za příjemnou spolupráci, díky níž jsem mohla práci povýšit na koníčka a každé ráno se do redakce těšit. Opravdu bych každému šéfovi přála, aby měl kolem sebe takovou partu nadaných, pracovitých, zodpovědných a empatických kolegů se smyslem pro humor. S časopisem se ale úplně neloučím. V redakci zůstávám a budu zabezpečovat některé rubriky, především ošetřovatelskou sekci.

S úctou, Markéta Mikšová

Ohodnoťte tento článek!