Struktura mezd a platů lékařů a zubních lékařů v roce 2016 PZS Akutní péče

Struktura mezd a platů lékařů a zubních lékařů

v roce 2016 PZS Ostatní lůžková péče

Struktura platů

Struktura mezd

Struktura platů

Struktura mezd

Zdroj: ÚZIS

Ohodnoťte tento článek!