Studenti a profesoři tančili na Žofíně

Profesor Aleksi Šedo, MUDr. Liliana Šedová (uprostřed) a Petra Kňažeková.

Ve Velkém, Malém a Rytířském sálu pražského paláce Žofín i v jeho zimní zahradě se 10. ledna konal již 126. reprezentační ples mediků, který upořádaly 1. lékařská fakulta UK, Spolek mediků českých a agentura NKL Žofín.

Gaudeamus igitur a slovo děkana

V čele slavnostního průvodu za zvuku „Gaudeamus igitur“ kráčel děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., po boku s manželkou Lilianou a předsedkyní Spolku mediků českých Petrou Kňažekovou. Slavnostní zahájení svým předtančením ozdobila Taneční škola Krok z Hradce Králové pod vedením tanečních mistrů Jany a Jaroslava Krtičkových, která už léta patří ke světové špičce v tanečních formacích.

Děkan 1. LF UK z podia, kam v úvodu plesu vystoupil spolu s členkou představenstva Spolku mediků českých (SMČ) Monikou Hoškovou, připomněl 666 let existence lékařské fakulty, která byla založena zároveň se vznikem Univerzity Karlovy. Jak dodala Monika Hošková, SMČ navazuje na tradici Spolku českých mediků založeného před 150 lety, v roce 1863, jako hrdá stavovská organizace studentů lékařské fakulty v Praze. Všechny přítomné pak vyzvala, aby se přišli podívat do klubovny spolku, pokud mají o jeho aktivity zájem.

Studenti a profesoři tančili na Žofíně

Zahrál i fakultní dixieland

K tanci a poslechu ve Velkém sálu hrály Orchestr Karla Vlacha pod vedením Dalibora Kaprase a Orchestr Josefa Hlavsy. Zazpívali Pavel Vítek, Daniela Šinkorová a Josef Laufer. Oživením bylo také vystoupení Dixielandu 1. LF UK, který funguje již 42 let a jehož spoluzakladatelem a uměleckým vedoucím je neurolog prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc. V Malém sálu si přítomní mohli poslechnout Blue Moon Band či Yo Yo Band, v Rytířském sálu pak hudební soubor Firmus či cimbálovou muziku Vonička. V Zimní zahradě hosty bavili Roman Vojtek, skupina Skalená treska či diskžokej Jiří Linka s videoprojekcí. Večerem provázela Klára Doležalová.

Ohodnoťte tento článek!