Studenti poměřovali své znalosti

Na konci března 2016 uspořádala Střední zdravotnická škola Ruská již 2. ročník soutěže v ošetřovatelství s celorepublikovou účastí, tentokrát na téma „Imobilizační syndrom“. V následujícím článku se můžete seznámit s průběhem a výsledky soutěže.

Do soutěže se přihlásilo 14 studentů z 1.–4. ročníků studijního oboru zdravotnický asistent z Čech a Moravy. Do Prahy přijeli všichni v doprovodu svých odborných učitelů. Do soutěže jsou nominováni nejúspěšnější žáci z jednotlivých škol, nejčastěji to jsou výherci školních kol soutěží Obsah soutěžních disciplín je přizpůsoben skutečnosti, že se jedná o studijní obor, který zahrnuje praktické i teoretické předpoklady. Teoretická část je věnována prezentaci vyhlášeného tématu, kdy si soutěžící připravuje teoretické poznatky ošetřovatelské péče, které pak porotě prezentuje prostřednictvím programu PowerPoint. V této části se studenti učí zpracovávat odborné teoretické poznatky a osvojovat si komunikační dovednosti.
Následuje praktická část před odbornou porotou, která zahrnuje losování úkolu, zadání a následné řešení formou kazuistiky, nástin ošetřovatelských problémů a intervencí včetně praktického provedení ošetřovatelské činnosti zaměřené na prevenci a řešení problémů souvisejících s imobilizačním syndromem.

Výsledky soutěže

Soutěž vyhrála Hana Měrková ze SZŠ Kroměříž. Na druhém místě se umístila Markéta Novozámská z Gymnázia SOŠ ZE Vyškov a třetí místo obsadila Veronika Hejnyšová z VOŠZ a SZŠ Hradec Králové.
Soutěžící prokázali snahu a zájem o ošetřovatelství a také ohromné nasazení. Všichni účastníci velmi důstojně reprezentovali vysílající školy. Pozitivním prvkem je každoročně i doprovod odborných učitelů. Ten je studentům nejen významnou psychickou oporou při soutěži samotné, ale velmi prospěšné je vzájemné setkávání odborných učitelů, kteří mají prostor pro diskusi a navázání spolupráce. Na druhé straně odborní učitelé naší školy soutěž pečlivě připravují a usilují o vytvoření optimálních podmínek pro všechny zúčastněné. Velice nás těší a také motivuje, že mnozí soutěžící i odborní učitelé po ukončení soutěže avizovali svou účast v příštím ročníku. Všichni jsou srdečně zváni.

O autorovi| PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph. D., ředitelka, PhDr. Zuzana Pohlová, statutární zástupkyně ředitelky, SZŠ Ruská, Praha 10, kohoutova@szs-ruska.cz

Ohodnoťte tento článek!