Studenti vytvořili precizní model zubu

Budoucí zubní technici z celé ČR se předvedli v modelovacích technikách. Tuto možnost jim přinesla celostátní soutěž Ústecký dent, kterou uspořádala Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická v Ústí nad Labem.

Přípravy soutěže se spolu se svým realizačním týmem ujala Miroslava Hnízdilová z Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické v Ústí nad Labem. Ve dnech 17.–18. 1. 2017 tak proběhl pilotní první ročník soutěže v modelovacích technikách „Ústecký dent“, jehož se zúčastnili studenti pražských zdravotnických škol z Alšova nábřeží i z Radlic (školy pro neslyšící), Plzně, Nymburka, Benešova u Prahy, Karlových Varů, Českých Budějovic, Hradce Králové, Brna, Olomouce, Ostravy a samozřejmě i z Ústí nad Labem.

„Výzva soutěžit v modelovacích technikách se setkala s velkým ohlasem na všech zdravotnických školách České republiky, které poskytují vzdělávání ve studijních oborech asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik. Uspořádání akce v celostátním měřítku na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední škole zdravotnické v Ústí nad Labem předcházelo školní kolo v modelování na příslušné téma. Dalším spouštěcím impulsem byla absence soutěže Škola roku, kterou každoročně vyhlašovala Komora zubních techniků,“ uvedla organizátorka Miroslava Hnízdilová a dodala, že soutěž pod záštitou ředitelky školy PhDr. Miroslavy Zoubkové by se nemohla konat bez podpory Krajského úřadu Ústeckého kraje, přispění řady sponzorů a dodávky modelů pro samotnou modelaci od pana Jiřího Taufera.

Kresba žvýkací plochy

Vedoucí oboru asistent zubního technika a diplomovaný zubní technik v Ústí Mgr. Břetislav Matyáš uvedl, v soutěžních disciplinách se hodnotila kresba žvýkací plochy prvního dolního moláru. „Kritériem bylo co nejvíce se zvolenou kresebnou technikou přiblížit virtuálně vymodelované předloze. U modelace prvního horního moláru a prvního horního premoláru šlo především o precizní voskovou modelaci a dovednost morfologicky vystihnout jejich přirozenost. K dispozici měli účastníci též speciální modelovací vosky a elektrické modelovací nože,“ dodal Břetislav Matyáš.

Komise nakonec jako vítěze zvolila Josefa Příplatu z VOŠZ a SŠZ v Karlových Varech, druhé místo obsadila Kateřina Frantová z VOŠZ a SŠZ v Brně a třetí místo obhájila Veronika Malá z VOŠZ a SŠZ v Ostravě. Jelikož každá škola měla mezi soutěžícími vždy dva zástupce, stala se po celkovém součtu bodů nejúspěšnější školou VOŠZ a SŠZ z Karlových Varů. Vzhledem k velmi příznivému hodnocení a ohlasu účastníků avizují organizátoři uspořádání dalšího ročníku soutěže a zvažují přizvat rovněž studenty oboru zubní technik z Drážďan.

Vítězové soutěže: (zleva) V. Malá, J. Příplata, K. Fantová)

Ohodnoťte tento článek!