Studie EPI3 prokázala přínos homeopatie v lékařské praxi

Společnost Boiron představila výsledky průlomové farmakoepidemiologické studie o přínosu homeopatických léků. Studie potvrdila, že léčba homeopatickými léky je stejně přínosná jako léčba klasickými preparáty, ale s menší spotřebou léků, které mohou mít nežádoucí účinky.

Observační real-life studie EPI3 se účastnilo více než 8,5 tisíce pacientů a 825 praktických lékařů. Probíhala v letech 2006–2012 a sledovala pacienty se třemi skupinami onemocnění: muskuloskeletálními onemocněními (DMS), anxio-depresivními poruchami a poruchami spánku (SAD) a onemocněními horních cest dýchacích (IVAS).

Méně léků i nežádoucích účinků

Do studie byli zařazeni pacienti lékařů-homeopatů, dále lékařů, kteří kombinují homeopatickou a klasickou léčbu, a lékařů, kteří homeopatika předepisují zřídka nebo vůbec. Výsledky studie ukázaly následující: pacienti, kteří byli v péči homeopata, užívali v kohortě DMS 2x méně nesteroidních antiflogistik, v kohortě IVAS 2x méně antibiotik a v kohortě SAD 3x méně psychotropních látek než ti, kteří se léčili u lékaře s konvenční praxí. „I když se nejedná o randomizovanou, ale observační real-life studii, považuji tuto studii za velmi zajímavou zejména díky jejímu rozsahu. EPI3 ukázala, že klinický vývoj stavu pacientů v péči lékařů, kteří předepisují homeopatické léky, je podobný tomu, jaký vykazují ostatní pacienti. Klíčové ovšem je, že ti, kteří dostávali homeopatika, užívali méně léků s potenciálními nežádoucími účinky,“ komentoval přínos studie klinický a výzkumný ředitel Královské londýnské nemocnice pro integrovanou medicínu prof. Peter Fisher.

Komplementární metoda

Výsledky studie pozitivně hodnotí i čeští homeopaté. „Studie EPI3 podpořila mé sedmnáctileté zkušenosti s homeopatií v klinické praxi,“ uvedla předsedkyně Homeopatické lékařské asociace MUDr. et MUDr. Ilona Ludvíková a dodala: „Je potřeba oslovit širokou lékařskou veřejnost, aby každý pacient měl právo se léčit s maximální efektivitou a minimálním rizikem nežádoucích účinků.“ Podle ní je dále třeba oslovit zdravotnické instituce v ČR, aby směřovaly k personalizované medicíně, jejíž součástí může být homeopatie. „Je třeba si uvědomit, že homeopatie a klasická léčba nejsou dvě rozdílné cesty. Homeopatická léčebná metoda je komplementární s konvenční medicínou,“ konstatovala stomatoložka, která s úspěchem využívá homeopatii ve své praxi.

Do rukou odborníků

Základem homeopatického přístupu je, že homeopat neléčí nemoc, ale nemocného na základě jeho individuálního prožívání nemoci. Pacienti se stejnou nemocí tak mohou dostávat odlišné homeopatické léky. Těch je aktuálně na českém trhu kolem dvou set. Lékaři homeopati zdůrazňují, že homeopatie jako léčebná metoda patří do rukou odborníků, kteří dokážou správně vyhodnotit benefity i limity této léčebné metody. U řady stavů se podle nich mohou homeopatické léky využívat jakožto léky první volby, a to zejména u dětí a starších pacientů, kde mohou díky své netoxicitě snížit riziko iatrogenního poškození.

Studie EPI3 je nejrozsáhlejší epidemiologická studie provedená ve Francii v oblasti všeobecného lékařství. Na její průběh dohlížela nezávislá vědecká komise pod vedením prof. Luciena Abenhaima, bývalého předsedy vládního výboru pro zdravotnictví; supervizi měla vědecká komise pod vedením prof. Bernarda Begauda z Univerzity Bordeaux-II. Výsledky studie byly zveřejněny v 11 odborných publikacích, např.: Grimaldi-Bensouda L, et al. Results of a nationwide representative survey within general practices. BMJ Open, 2011.1:e000215.

Studie EPI3 prokázala přínos homeopatie v lékařské praxi
Ohodnoťte tento článek!
1 (20%) 1 hlas/ů