Studie INMARK má přispět k lepší predikci prognózy IPF

Nová studie INMARK bude hodnotit účinek přípravku nintedanib (OFEV) na změny specifických krevních biomarkerů. Změny biomarkerů ukazují na zjizvení (fibrózu) plicní tkáně u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF).

IPF je vysilující a smrtelné plicní onemocnění s vysokou mortalitou, které způsobuje trvalé zjizvení plicní tkáně a postupnou ztrátu plicních funkcí. Časné zahájení léčby může zásadním způsobem přispět ke zpomalení progrese onemocnění. Léčba IPF se poslední dobou zlepšila díky specifickým antifibrotikům, jako je např. nintedanib. Lékaři ale přesto nemají přesné ukazatele toho, kdy zahájit léčbu. Identifikace biomarkerů k časné predikci klinického průběhu IPF u jednotlivých pacientů zůstává jedním z nejdůležitějších úkolů ke zlepšení léčby. Studie vyhodnotí, zda lze pomocí dočasných změn biomarkerů časněji předvídat klinický průběh IPF.
„Zahájení této studie představuje důležitý mezník. Studie má velkou vědeckou hodnotu, protože přinese lepší informace o IPF a o přínosu léčby nintedanibem pro pacienty se zachovanými plicními funkcemi. Poprvé budeme zkoumat účinek antifibrotika na změny konkrétních biomarkerů,“ poznamenal jeden z hlavních testujících, dr. Toby Maher z Royal Brompton Hospital v Londýně.
(Zdroj: Boehringer Ingelheim)

Ohodnoťte tento článek!