Stupně dekubitů dle NUPUAP/EPUAP

I. stupeň – neporušená kůže s lokalizovaným neblednoucím zarudnutím, obvykle nad kostním výčnělkem. Místo může být bolestivé, tvrdé nebo měkké, teplejší nebo chladnější než okolní tkáně. Toto stadium je při včasném léčebném zásahu reverzibilní.
II. stupeň – částečná ztráta kožního krytu, která se projevuje jako mělký vřed s růžovočervenou spodinou bez povlaku. Může se také projevovat jako neporušený nebo prasklý puchýř naplněný serózní tekutinou.
III. stupeň – úplná ztráta tkáně. Je možné vidět podkožní tuk, ale kosti, šlachy a svaly nejsou odhalené. Může být přítomen povlak či podminování. Hloubka dekubitu se liší podle místa vzniku. Hřbet nosu, ucho, zátylí a kotník nemají podkožní tkáň – dekubitus může být tedy mělký. Opakem je oblast s velkým množstvím podkožního tuku, kde se mohou tvořit velmi hluboké dekubity. Kost nebo šlacha nejsou viditelné nebo přímo hmatné. Okolí bývá začervenalé probíhajícím zánětlivým procesem. Může se projevovat jako neporušený puchýř naplněný zkalenou tekutinou.
IV. stupeň – úplná ztráta tkání s obnaženou kostí, šlachou nebo svalem. Ve spodině rány mohou být přítomny povlak nebo černá krusta. Často je přítomné podminování. Hloubka se liší podle místa vzniku. Hřbet nosu, ucho, zátylí a kotník nemají podkožní tkáň – dekubitus může být tedy mělký. Tyto dekubity se mohou rozšířit do svalu nebo pojivových tkání, což může způsobit osteomyelitidu. Obnažená kost nebo šlacha je viditelná a hmatná.
Neznámá hloubka rány – úplná ztráta tkáně s povlakem pokrývající spodinu rány. Ve spodině může být také nekróza. Hloubku rány nebo dekubitu není možné určit, dokud se neodstraní dostatečné množství povlaku nebo nekrózy, které pokrývají spodinu rány. Lokalizovaná oblast fialově, tmavě červeně zbarvená, neporušená kůže nebo puchýř naplněný krví. Postižená část může být bolestivá, tuhá, rozměklá, teplejší nebo chladnější než okolní tkáň.

I. stupeň
II. stupeň
III . stupeň
IV. stupeň
Neznámá hloubka rány

Ohodnoťte tento článek!