Substituce přinášejí nižší zdravotní riziko než vdechování dýmu

Co se týká zkušeností ze zahraničí, máte nějaká data, která se týkají elektronických cigaret?

Velká Británie dosud používá elektronické cigarety jako doplněk léčby. Mají s nimi opravdu rozsáhlé zkušenosti. Mají rovněž studie, z nichž některé elektronické cigarety opravdu vycházejí velmi dobře. Problémem je jejich současná neregulovanost. U nás nejsou k dispozici výsledky studií, které by potvrzovaly, že pomáhají při odvykání kouření. Spíš se má za to, že skutečně funkční jsou nové typy, které už nenapodobují tvar a nevypadají jako klasická cigareta, ale spíš jako telefon či smartphone. Používání elektronických cigaret patří do oblasti harm reduction. Je tam velmi významné, zhruba 95procentní snížení zdravotního rizika oproti vdechování dýmu.

Souhlasíte s regulací elektronických cigaret ve veřejném prostoru?

Pan ministr a jeho náměstkyně říkali, že elektronické cigarety jsou na úrovni běžných cigaret, ale že jen v restauracích se mohou kouřit ty elektronické. V různých zemích je regulace na různém stupni. Některé je striktně zakazují, zatímco jiné tomu ponechávají volný průběh. Česká republika se rozhodla pro tento model a přístup, kdy odmítla jak klasické, tak i elektronické cigarety.

A jiné možnosti?

Co se týká snusu, tak ten je u nás zakázaný. Je to tak trošku paradox. Švédové s ním totiž mají velmi dobré zkušenosti. Dokonce je u nich vyšší prevalence jeho užívání než prevalence kouření a zdá se, že se u nich výrazně nezvyšuje ani riziko rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění. Obě řešení přinášejí nižší zdravotní riziko a jsou určena pro lidi, kteří chtějí přestat kouřit. MUDr. Kamila Zvolská, Ph. D. Centrum léčby závislosti na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

Ohodnoťte tento článek!