Súdánští studenti v IKEM

První dva studenti lékařské fakulty v súdánském Chartúmu zahájili v rámci programu studijních pobytů pro africké studenty čtyřtýdenní stáž v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), aby zde získali znalosti především v oblasti kardiologie.

Program studijních pobytů startuje pilotním projektem v IKEM, kam by měli přiletět vždy dvakrát ročně dva nejlepší studenti ročníku. Pobyt studentům umožnil Nadační fond Africké srdce, který vznikl přímou iniciativou lékařů IKEM – přednosty Kliniky kardiologie prof. MUDr. Josefa Kautznera, CSc., FESC, a předsedy pracovní skupiny Kardio 35 při České kardiologické společnosti (ČKS) MUDr. Michala Pazderníka z téže kliniky. Fond získal i podporu předsedy ČKS prof. MUDr. Miloše Táborského, Ph. D., FESC, MBA, a kardiologa MUDr. Romana Gebauera z dětské kliniky Kardiocentra v německém Lipsku.

„Projekt je zaměřen na pomoc v potřebných oblastech, kde spolupracujeme s místními odborníky a pomáháme při léčbě vrozených srdečních vad u dětských pacientů,“ říká profesor Kautzner. „Proto chce Nadační fond Africké srdce zajistit účinnou podporu a dlouhodobě pomáhat dětem se srdečními problémy tam, kde není zdravotnictví na takovém stupni rozvoje jako v České republice,” doplňuje MUDr. Pazderník.(

Studenti s MUDr. Michalem Pazderníkem

Ohodnoťte tento článek!