Švédsko obnovuje důvěru k experimentům

Stockholmský Karolinska Institutet spojený s univerzitní nemocnicí se letos v únoru rozhodl obnovit vyšetřování případu chirurga Paola Macchiariniho.

Tento lékař zde působil od roku 2010 jako hostující profesor a měl pověst úspěšného průkopníka v lékařském výzkumu v oblasti transplantací, kdy se chybějící nebo nemocné orgány zkoušejí nahradit pomocí plastových vláken či kmenových buněk. Média i odborníci v minulosti v superlativech zmiňovali jeho podíl na operacích v USA, Itálii nebo Španělsku. Loni však Karolinska Institutet zahájil šetření na základě podnětu dřívějších Macchiariniho kolegů a spoluautorů pro podezření, že se v experimentální léčbě dopustil zásadních pochybení. Navíc došlo k tomu, že šest z osmi pacientů zemřelo.

Otazníky nad experimenty

Stížnosti na údajné falšování ve výzkumu se objevily už v roce 2014. Loni se vedení Karolinska Institutet nakonec rozhodlo zrušit Paolu Macchiarinimu pracovní smlouvu. Zatímco v některých případech se jevila zahájená experimentální léčba jako ospravedlnitelná (pacient by bez ní zjevně brzy zemřel), v jiném případu se vyskytují tvrzení, že zdravotní stav pacientů před zákrokem a po něm byl jiný, než pro který by měli být do experimentu zahrnuti (údajně někteří byli relativně zdraví). Všeobecně je známo, že s experimenty tohoto druhu nejsou ještě dostatečné zkušenosti, nyní je však jejich propagátoru Macchiarinimu přičítáno ke škodě, že v minulosti zřejmě nezajistil dostatečný výzkum u zvířat.

Podrobnější vyšetřování

Nyní spustil stockholmský univerzitní institut dalekosáhlejší šetření, které je vedeno vysoce kvalifikovaným právníkem za spolupráce nejerudovanějších lékařských odborníků (shánějí se účastníci převážně ze zahraničí) a má v létě vyústit ve velkou kontrolní zprávu. Institut však počítá i s případně delším vyšetřováním. Spolu s rektorátem chce zvláště obnovit důvěru veřejnosti k experimentům.
Zveřejněná osnova připraveného šetření naznačuje, že ve velké míře půjde o přezkum systémových otázek – zda není třeba zkvalitnit předpisy k této oblasti, zda nedošlo k chybám ve spolupráci univerzity a nemocnice, v odpovědnosti univerzitní rady, rektorátu a dalších článků v medicínskovědecké sféře, jež měly včas zvážit, zda v konkrétních případech vůbec šlo o adekvátní výzkum a léčbu.

Ohodnoťte tento článek!