Svět medicíny

o muzejní noci

Nechat se vtáhnout do světa anatomie, nahlédnout pod pokličku stomatologie v běhu času nebo podívat se, kudy ďábel protáhl doktora Fausta rovnou do pekla, mohli návštěvníci letošní Pražské muzejní noci.

1. LF UK se letos připojila k oblíbené a již tradiční akci a v sobotu 13. června od sedmi hodin večer do půlnoci pro veřejnost otevřela Anatomické muzeum v budově Anatomického ústavu 1. LF UK a Stomatologické muzeum v budově děkanátu 1. LF UK. Připraveny zde byly prohlídky s odborným výkladem a doprovodný program. Otevřený byl i Akademický klub 1. LF UK ve Faustově domě na Karlově náměstí. Tam si zájemci prohlédli výstavu o historii Faustova domu, viděli film Faustův dům a poslechli si kapelu Z Hecu.
LF UK připravila také doprovodný program. Studenti medicíny nabízeli na nádvoří Anatomického ústavu kurzy první pomoci a ukázky prevence rakoviny prsu, návštěvníci Stomatologického muzea si mohli vyzkoušet jak si správně čistit zuby. V přízemí děkanátu se ve fotokoutku mohli návštěvníci nechat na památku vyfotografovat v lékařském plášti a s fonendoskopem či tlakoměrem v ruce.

Návštěvníci Anatomického muzea naslouchají výkladu přednosty Anatomického ústavu prof. Karla Svačiny.

Ohodnoťte tento článek!