Světové prvenství České republiky v certifikaci WHO

V mezinárodním programu HPH (Health Promoting Hospitals) Recognition project pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO), který pomáhá nemocnicím, aby vedle diagnostické a terapeutické služby více podporovaly zdraví a prevenci nemocí, získaly tři české nemocnice prestižní certifikáty WHO.

„Ministerstvo zdravotnictví ČR považuje za prioritní oblast českého zdravotnictví kontinuální zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb. Česká republika nyní v rámci tohoto mezinárodního projektu dosáhla čestného světového prvenství tím, že 3 nemocnice v prosinci 2013 ukončily práci na projektu a získaly certifikát HPH,“ uvedla mluvčí MZ Viktorie Plívová.

Zdraví nejen pro pacienty, ale i personál

Program se zaměřuje se na pacienty a jejich příbuzné, zdravotnický personál a vztahy uvnitř nemocnice nejen směrem k pacientům, ale také směrem k zaměstnancům. „V roce 2012 proběhlo dotazníkové šetření mezi pacienty a zaměstnanci interního oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí a sebehodnocení počátečního stavu, na základě kterého byl sestaven akční plán s konkrétními činnostmi, jež měly přispět ke zlepšení povědomí pacientů a zaměstnanců o prevenci zdraví a zdravého způsobu života. Od roku 2012 je pacientům k dispozici centrum redukce hmotnosti a preventivní medicíny. Na začátku roku 2013 byla v nemocnici otevřena ambulance pro odvykání kouření pod vedením internistiky Marie Černochové. Dále se podařilo vytvořit řadu edukačních materiálů a zorganizovat různé preventivní akce směrem k pacientům, ale také zaměstnancům. Konkrétně můžu zmínit například ‚Den zdraví‘ v gymnáziu ve Valašském Meziříčí nebo dny otevřených dveří v nemocnici. Výčet jednotlivých kroků tím ale rozhodně nekončí,“ uvedl spolukoordinátor projektu v nemocnici Zbyněk Stanečka.

Gold level

V polovině letošního prosince přijela do Valašského Meziříčí delegace z Dánska v čele s výkonnou ředitelkou projektu za WHO prof. Hanne Tonnesenovou, aby provedla audit činností a posoudila naplňování jednotlivých standardů. „Audit byl opravdu komplexní, kontrolovala se nejen dokumentace nemocnice, ale došlo také na dotazování pacientů a personálu nemocnice,“ komentoval jej koordinátor Stanečka. Internímu oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí byl po náročném auditu udělen certifikát „Gold Level“, který potvrzuje nadprůměrnou úroveň plnění standardů, a tedy naplňování činností vedoucích k podpoře zdraví. Celkem oddělení získalo téměř absolutorium – 98 %, což je nejlepší výsledek mezi zapojenými nemocnicemi v Česku. „V současné době probíhají postupně audity všech zapojených zdravotnických zařízení po celém světě; předpokládáme, že náš výsledek bude minimálně srovnatelný s prestižními nemocnicemi v zahraničí,“ dodal Zbyněk Stanečka.

Zlatý certifikát získalo také ortopedické oddělení Nemocnice Pelhřimov, i když ta se postupy a zásady zdravého způsobu života snažila zavádět napříč celým provozem, a to pro pacienty i zaměstnance. Stěžejním tématem bylo kouření, dále stravování a pohybová aktivita. Také v Pelhřimově mezinárodní audit ukázal, že standardy a cíle týkající se zásad řízení, posuzování potřeb pacientů, jejich informování, zavádění opatření na podporu zdraví, zdravého pracovního prostředí a spolupráce v rámci nemocnice i s jinými organizacemi byly plněny na výbornou a ředitelka projektu Hanne Tonnesenová tak rovněž zde mohla předat zlaté ocenění.

Ocenění za podporu zdravého životního stylu

Projekt WHO probíhal také na plicním oddělení Nemocnice Jihlava. Jak informovala nemocnice, za poslední dva roky zde oslovili čtyři sta pacientů formou ankety. Lidé odpovídali na otázky týkající se zdravého životního stylu, tedy kouření, pohybové aktivity a konzumace alkoholu. Poté vedoucí lékař poradny pro odvykání kouření Zdeněk Doležel provedl audit u stovky dokumentací pacientů. U rizikové skupiny, která zahrnovala jednotlivce s nadváhou, kuřáky a ty, kteří nadužívají alkohol, se pokusil pracovat na zlepšení jejich životního stylu. Audit prokázal, že to byla cesta správným směrem a že jihlavská nemocnice je zařízením, které podniká kroky týkající se podpory zdraví.

„Tento úspěch pro nás znamená motivaci do budoucna a především potvrzení toho, že poradny a další služby, které nabízíme pacientům, jsou správnou cestou,“ říká manažerka kvality jihlavské nemocnice Zuzana Mezerová. Nemocnice Jihlava v rámci podpory zdraví uspořádala letos na podzim ‚Den zdraví‘, kdy se zdarma vyšetřoval cholesterol, glykemie nebo krevní tlak, a dále ‚Den hygieny rukou‘. Každoročně také pořádá tábor pro dětské diabetiky nebo kurzy pro nastávající rodiče.

Ohodnoťte tento článek!