Světový den ledvin se letos zaměřuje na obezitu

Podle posledních dostupných statistik trpí obezitou více než 600 milionů dospělých. Ta je zároveň závažným rizikovým faktorem rozvoje chronického onemocnění ledvin, které může vyústit až k jejich nevratnému poškození.

Světový den ledvin připadá na 9. březen 2017 a i v České republice bude letos zaměřen právě na téma škodlivých následků obezity a jejího vztahu k onemocnění ledvin. „Obézní člověk mívá velmi často i vysoký krevní tlak a s přibývajícím věkem většinou trpí také cukrovkou. Kombinace těchto tří rizikových faktorů situaci ještě více zhoršuje a postup chronického onemocnění ledvin pak může být velmi rychlý. U pacientů, kteří přicházejí na naše dialyzační střediska NephroCare, vídáme tuto ‚kritickou kombinaci‘ velmi často,“ vysvětluje primář dialyzačního střediska NephroCare MUDr. Petr Táborský.

Hyperfiltrace a další nemoci

Ledviny lidí trpících obezitou musí pracovat mnohem intenzivněji, protože jsou na ně kladeny vyšší nároky. Obézní tělo produkuje více zplodin metabolismu a také obsahuje větší množství krve a dalších tělesných tekutin. Aby ledviny obézního člověka zvládly zvýšené nároky uspokojit, jsou nuceny zvýšit filtraci krve (dochází v nich k tzv. hyperfiltraci). Trvá-li obezita dlouhou dobu, jsou ledviny soustavně přetěžovány, což může vést k jejich postupnému poškození.

„Z pohledu diabetologa a obezitologa mohu jen dodat, že přítomnost obezity je významným negativním faktorem především z pohledu zvýšeného rizika poklesu funkce ledvin. Pacienti s diabetem, obezitou a významněji sníženou funkcí ledvin mají také podstatně zvýšené riziko kardiovaskulárních komplikací a hypoglykémie. U těchto pacientů jsou pak omezeny i naše možnosti antidiabetické léčby. Jednoznačným trendem by měla být prevence a intenzivní léčba obezity ještě dříve, než dojde k rozvoji metabolických komplikací a snížení renální funkce. Důležitý je také vhodný výběr léků s preferencí těch, které hmotnost snižují, případně na ni mají alespoň neutrální vliv,“ doplňuje prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., z Centra diabetologie a Centra experimentální medicíny IKEM.

Čísla varují

Statistiky na poli obezity jsou opravdu alarmující. Vědci spočítali, že v roce 2025 bude celosvětově trpět obezitou přes 18 procent mužů a 21 procent žen. V pásmu život ohrožující obezity se bude pohybovat 6 procent mužů a 9 procent žen. V některých zemích se obezita týká již nyní více než jedné třetiny dospělé populace. „Pokud jste obézní, máte dvakrát až sedmkrát vyšší riziko, že vám časem selžou ledviny,“ varuje primář Táborský.

Dobrou zprávou je, že jak obezitě, tak i chronickému onemocnění ledvin je možné do značné míry předejít. S úbytkem váhy se často zlepší rovněž krevní tlak, lépe se kontroluje cukrovka a sníží se i zatížení ledvin. Zhubnutím se navíc upraví zvýšený cholesterol, uleví se přetíženým kloubům, sníží se riziko vzniku některých zhoubných nádorů, ztučnění jater, nemocí žlučníku nebo se odstraní spánková apnoe (zástavy dechu ve spánku). Obézní lidé také častěji trpí psychickými poruchami, což se podílí i na snížené kvalitě jejich života.
Existuje mnoho způsobů, jakými lze dosáhnout cílové hmotnosti. Rad i zaručených redukčních diet a přístupů nalezneme kolem sebe celou řadu. Bohužel, ne vždy se jedná o rady odborníků. Pokud by chtěl pacient zjistit, jaký přístup bude konkrétně vyhovovat právě jemu, může se poradit v některém z obezitologických center nebo ambulancí. Aktuální riziko onemocnění ledvin, index tělesné hmotnosti (BMI) a index tvaru těla (ABSI) si mohou pacienti vyhledat online na internetových stránkách www.dialyza.cz. Rychle tak sami pochopí, jak moc jsou jejich ledviny ohroženy. Pokud z online dotazování vyplyne, že riziko onemocnění ledvin je u nich vysoké, doporučuje se vyhledat nefrologickou ambulanci. Jejich seznam lze nalézt na internetových stránkách www.nephrocare.cz.

Ohodnoťte tento článek!