SVK: Nemocnice nemají na mzdy, zvažují propouštění

Slovenské nemocnice nemají dostatek finančních prostředků na zákonem garantované navýšení mezd lékařů. Menší zdravotnická zařízení proto podle Asociácie nemocníc chystají propouštění.

Malé nemocnice zaměstnávají na Slovensku přibližně 25 tisíc lidí. Asociácia nemocníc tvrdí, že o práci by mohly přijít až 2 tisíce z nich.

Ohrožena místa i úvazky

Nemocnice mají ze zákona nařízeno zvýšit mzdy lékařům od ledna letošního roku. Chybějí jim však potřebné peníze. Podle deníku Pravda sice lékaři měli únorové mzdy skutečně vyšší, některá zdravotnická zařízení však kvůli tomu nemohla zaplatit za léky a zdravotnický materiál a v dalších měsících budou muset nejspíš přestat platit i sociální odvody. Nemocnice sdružené v asociaci proto chystají hromadná propouštění. „Jen na dofinancování nákladů na zvýšené mzdy chybí finanční prostředky ve výši zhruba 20 milionů eur,“ cituje Pravda předsedu Asociácie nemocníc Mariána Petka, který varoval, že od dubna je ohrožen chod některých zařízení.
Rada asociace doporučila svým členům, aby začali vyjednávat s představiteli okresních úřadů práce o možnostech hromadného propouštění. „Navíc by muselo dojít i k dělení úvazků některých zaměstnanců a existuje pravděpodobnost, že i k rušení některých oddělení, což by následně dopadlo i na pacienty,“ uvedl Marián Petko pro Pravdu. Dělení úvazků by se dotklo především sester – ty by pak pracovaly nejen jako ošetřovatelky, ale také jako administrativní pracovnice, což by ve výsledku znamenalo pokles mzdy až o 250 eur.

Shoda na dofinancování

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služeb se proti tvrzení asociace ohradil. Jeho předseda Anton Szalay sice chápe, že se tím Asociácia nemocníc snaží dosáhnout dofinancování zdravotnických zařízení, ale odmítá propouštění, rušení oddělení i dělení úvazků. Vedení nemocnic podle něho musí mít na paměti smlouvy se zdravotními pojišťovnami, v nichž je stanoven rozsah poskytované zdravotní péče v daném regionu.
Odborový svaz nicméně podporuje snahy asociace o finanční injekci nemocnicím ze strany státu. „Pokud jsou přijaty zákony, které přikáží zvýšit platy, aniž by byly pokryty potřebnými prostředky, stát by je měl dofinancovat,“ prohlásil Anton Szalay.

Sestry: Už teď je nás nedostatek

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová odmítla spekulace o hromadném propouštění komentovat, považují ho za plané výhrůžky. „Myslím, že není zas tak jednoduché zavřít oddělení a propustit zaměstnance – pacientů nebude ubývat a je potřeba je někam umístit,“ cituje Pravda Ivetu Lazorovou. Také podle předsedkyně Odborového združenia sestier a pôrodných asistentek Moniky Kavecké je propouštění sester nepředstavitelné už proto, že řada nemocnic nemá středního zdravotnického personálu dostatek již v současnosti.
Slovenské ministerstvo zdravotnictví se podle mluvčí Martiny Šoltésové situací zabývá a snaží se ve spolupráci s ministerstvem financí a Asociácií nemocníc najít způsoby jak zajistit zdravotnickým zařízením více peněz. Zdravotní pojišťovny již deklarovaly, že všechny finanční prostředky, které by od státu obdržely, předají nemocnicím.

(Zdroj: Pravda)

Ohodnoťte tento článek!