Švýcarské pojišťovny k tlumení nákladů

Švýcarský svaz pojišťoven komentuje rozhodnutí vlády o časově omezeném prodloužení tzv. stop stavu pro nové lékařské ordinace.

Limitování jejich počtu by tak mohly kantony využívat až do roku 2019 v závislosti na potřebách obyvatelstva jednotlivých lokalit a dimenzích stávající sítě ambulantních zdravotnických zařízení. Svaz uvádí, že vláda i parlament jsou tomuto opatření nakloněny s přesvědčením, že pomáhá tlumit náklady v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Nicméně pojišťovny tento způsob regulace nákladů označují za nouzové řešení s tím, že by se zároveň měly hledat alternativy. Požadují pravidla s vlivem na výdaje ze zdravotního pojištění bez ohrožení kvalifikovaných lékařů a zdravotní péče. K nim podle pojišťoven patří diferencovaná hodnota bodu zdravotních výkonů, jasná kritéria kvality a uvolnění smluvních podmínek.
Podle svazu hodnocení vývoje nákladů ve zdravotnictví neprokázalo, že by stop stav na nové ordinace měl potřebný ekonomický efekt. Mezi kantony nebyly zaznamenány žádné významné rozdíly v nákladech na zdravotnictví, ať už možnost limitace počtu ambulantních zařízení využily více či méně. Zároveň však svaz poukazuje na to, že by bylo „falešným signálem“, pokud by vznikla domněnka, že všichni lékaři (zahrnutí do sítě služeb) mohou účtovat k tíži veřejného pojištění bez omezení.

Ohodnoťte tento článek!