Švýcarsko čekají volby

Na podzimní volby do švýcarského parlamentu se chystají nejen politické strany, ale také švýcarská lékařská komora (FMH). Ta vyzvala své členy, kteří hodlají kandidovat do některé z parlamentních komor, aby nabídli své příspěvky k prezentaci ve Schweizerische Ärztezeitung.
Předložte své zdravotně politické záměry do 15. června, aby byly připraveny ke zveřejnění na září – vybídla komora lékaře. Nejšířeji o svých plánech do budoucna v tuto chvíli informují tradiční švýcarské politické subjekty, k nimž patří lidovci a sociální demokraté. Jednak poukazují na výsledky své práce v parlamentu v minulosti, jednak konkretizují, jakými prostředky hodlají dosáhnout vytýčených cílů.

Úlevy rodinám

Lidovci (CVP) i nadále slibují vysoce kvalitní zdravotní péči dostupnou všem občanům, a to „za co nejlepší cenu“. K nástrojům ovlivňujícím příznivě zdravotnický systém řadí soutěž, ale i státní regulace. Tato strana poukazuje na to, že se zasadila o zlevnění sazeb pojistného pro chudší rodiny s dětmi, a do budoucna chce zrušit platby pojistného rodinou za děti. Preferuje tzv. integrovanou péči – od praktiků přes specializované výkony až po domácí péči, včetně dostatečné sítě poradenství. Pokud se občané přihlásí do tohoto modelu „regulovaného“ pohybu po zdravotnických službách, měli by získat nižší sazbu pojistného.

Integrovaná péče jako základ

Sociální demokracie (SP) se ve stěžejních bodech shoduje s lidovci. Akcentuje zlepšení péče pro starší a chronicky nemocné pacienty. Integrovanou péči chce zakotvit do zákona jako základní model. Preferuje veřejnoprávní pojišťovny (nyní veřejné pojištění provozují i soukromé neziskové a soukromé komerční společnosti).
Svobodní (FDP) zatím pro podzimní volby zveřejnili jiná témata, avšak i ta mohou mít dopad na zdravotnictví, například „méně státu a více svobody jednotlivce“, flexibilní pracovní doba či mobilní pracovní místa.

Ohodnoťte tento článek!