Švýcarsko: Lékaři ztrácejí vliv na léčbu

Švýcarská lékařská komora opět kritizuje nový způsob odměňování lékařů ve vedoucích pozicích, který vyplývá ze smluv, jež tito odborníci musejí nově podepsat.

Efekt nadřazený kvalitě

Již pětina švýcarských lékařů ve vedoucích pracovních pozicích (např. šéflékaři a obdobné posty) nové smlouvy podepsala, nicméně lékařská komora opakovaně upozorňuje na rizika těchto smluv. Podle ní jsou smluvní podmínky primárně zaměřeny na finanční efekt poskytování zdravotní péče, nikoli na její kvalitu.

Riziková bonifikace

Komora napadá především skutečnost, že vedoucí lékaři mají dostávat plat rozdělený na fixní a pohyblivou složku, přičemž ta pohyblivá – nazvaná bonifikací – činí až 20 % mzdy. Lékaři mají být prostřednictvím bonifikace motivováni například k vyššímu počtu výkonů, avšak pokud bude v centru pozornosti finanční otázka jejich práce, může to vést mimo jiné k nežádoucí manipulaci s případy léčby, varuje komora.

Znovu ve veřejném prohlášení upozornila na to, že popsaný způsob bonifikace jednomyslně odmítly orgány této stavovské organizace. Experti na zdravotní péči a ekonomiku, například renomovaná švýcarská ekonomka Margit Osterlohová, uvádějí, že tato forma bonifikace by se ve zdravotnictví vůbec neměla uplatňovat. Bez zbytečných rizik pro pacienty by péči mohla zlepšit kontrola poskytování péče a zajištění zpětné vazby pro lékaře.

Sílící vliv pojišťoven

Švýcarská komora dále informuje o tom, že roste vliv pojišťoven na léčbu, ačkoli největší vliv by měli mít pacient a lékař. Šetření ukázalo, že 16 % lékařů v akutních zdravotnických zařízeních pociťuje sílící zásahy pojišťoven do poskytování péče. Nejvíce se to v posledním období projevuje u vážně či chronicky nemocných a zvláště při předávání pacientů z nemocnice do dalších ústavů. Loni například zaznamenalo rostoucí vliv pojišťoven 24 % psychiatrů a 53 % lékařů v rehabilitačŽeny ních zařízeních.

Ohodnoťte tento článek!