Švýcarští lékaři bojují za kompetence

Na úrovni švýcarského parlamentu vznikla iniciativa, která směřuje k posílení a rozšíření kompetencí pro ošetřovatelský personál.

Švýcarská lékařská komora (FMH) ve svém stanovisku přitakala záměru „rozvíjet interprofesionalitu“ v rámci spolupráce mezi lékaři a odbornými pracovníky v oblasti ošetřovatelství, zároveň se ale výrazně postavila proti riziku „fragmentace péče“ o nemocné.

Vedení FMH zdůrazňuje, že s ohledem na bezpečnost pacientů, ale i kvalitu péče je nezbytné definovat tuto záležitost zákonem, stěží však půjde ve větším rozsahu striktně oddělit výkony, jež by prováděli jen určití pracovníci. Komora doporučuje, aby se vytvářel „flexibilní model“, v němž by dle potřeby pacienta lékař případně delegoval určitý úkon na jiného pracovníka.

Hlavní odpovědnost za rozhodování a koordinaci péče ovšem podle ní musí zůstat v rukou lékařů. Výraznější vydělení výkonů z lékařské kompetence nelze akceptovat.

Ohodnoťte tento článek!