Sympozium

pro pneumology Ve středu 7. června se konalo v hotelu Grandior v Praze sympozium Pneumologie, pořádáné v rámci vydání suplementa časopisu Postgraduální medicína. Akci jako součást celoživotního vzdělávání lékařů evidovala ČLK a ohodnotila ji čtyřmi kredity.

Garantem odborného programu byl přednosta kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., který zároveň přednesl příspěvek Sarkoidóza – plicní a mimoplicní. Zazněly například příspěvky na téma syndromu Churga-Straussové (MUDr. Martina Šterclová, Ph. D.), karcinomu plic a paraneoplastických projevů (prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.), idiopatické plicní fibrózy (MUDr. Martina Doubková, Ph. D.) nebo rehabilitace u plicních onemocnění (Mgr. Kateřina Neumannová, Ph. D.).

Ohodnoťte tento článek!