Systémová terapie acne vulgaris

Někteří pacienti léčení pro acne vulgaris dosáhnou remise díky topickým prostředkům, v jiných případech je třeba přistoupit k systémovému řešení. Adherence je pro systémovou léčbu naprosto zásadní.

Systémová terapie je určená především pro vážnější nebo obtížněji léčitelné formy akné. K dispozici jsou tři základní skupiny léků: • antibiotika, • retinoidy, • hormonální preparáty s antiandrogenní aktivitou.

Systémová antibiotika

Systémová antibiotika se uplatňují především při převaze zánětlivých pustul. Snižují kvantitu Propionibacterium acnes ve folikulu, tím zmírňují iritaci a tlumí zánět. Po jejich vysazení jsou však časté recidivy. K nejlepším volbám patří tetracykliny (doxycyklin, minocyklin, tetracyklin), makrolidy/azalidy (erythromycin, azithromycin), případně klindamycin. Dlouhodobé užívání antibiotik ovšem může mít poměrně výrazné nežádoucí účinky.

Retinoidy

Retinoidy jsou velmi účinné, zejména isotretinoin. Jeho účinek na akné je komplexní: tlumí hyperproliferaci epitelu mazových folikulů, potlačuje tvorbu mazu, inhibuje vycestování neutrofilů a monocytů z kapilár a navíc inhibuje angiogenezi. Indikujeme je u případů těžké akné, kde antibiotická terapie neměla dostatečný efekt. Je nutné užívání nejméně po dobu pěti měsíců. Vzhledem k jeho teratogenitě a množství nežádoucích účinků i lékových interakcí je před nasazením nutné důkladné odebrání anamnézy a zavedení kontracepce.

Kombinované hormonální přípravky

Kombinované hormonální přípravky obsahující kombinaci estrogenů a gestagenů doporučujeme ženám s výraznou seboreou, aknózními problémy a příznaky hyperandrogenismu. K déletrvajícímu efektu je nutné alespoň roční užívání. Před indikací je vhodné komplexní vyšetření pacientky a spolupráce s gynekologem. Základním hlediskem při volbě z kožní indikace je přiměřená antiandrogenní aktivita a minimální androgenní aktivita gestagenu. V případě preparátů s vyšší androgenní aktivitou může naopak dojít ke zhoršení seborey i aknózních projevů. Nejčastěji jsou indikované přípravky s cyproteron-acetátem, menší antiandrogenní efekt má drospirenon, chlormadinon-acetát a dienogest.

Další možnosti

Vedle těchto tří hlavních skupin jsou k dispozici ještě mikrobiální lyzáty s imunomodulačním účinkem, imunomodulátor levamizol a dapson.
www.prolekare.cz
Zdroj: Obstová I. Etiopatogeneze a terapie acne vulgaris. Klin Farmakol Farm 2015; 29 (2): 69-72.

Ohodnoťte tento článek!