Ta třetí, nejkomplikovanější cesta

Zleva: doc. Petra Tesařová, proděkan 1. LF UK doc. Martin Vokurka a MUDr. Kateřina Kašparová (z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze) se svými dětmi.

16. dubna byla v Akademickém klubu 1. LF UK slavnostně pokřtěna „Onkologická revue – lékařky na mateřské“.

Nová publikace dokládá, že i mladé lékařky na rodičovské dovolené, při péči o děti a manžela, jsou ve svém oboru in a jsou schopné napsat kvalitní přehledový článek třeba o karcinomu prsu. Rozhodně by si však zasloužily lepší podmínky. „Ze všech možností, které lékařka v naší společnosti má, totiž buď věnovat se kariéře a zůstat bezdětná, nebo pořídit si děti a manžela a rezignovat na práci v medicíně, případně se pokoušet obojí nějak skloubit, je ta třetí nejkomplikovanější, ale přesto nejrozumnější,“ podotkla při křtu z vlastní zkušenosti organizátorka projektu doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Myšlenka vydání speciálního suplementa „Onkologická revue – lékařky na mateřské“ vznikla z podnětu samotných onkologů. Docentka Tesařová oslovila přednosty onkologických center a společně pak vytipovali vhodné autorky. Vznikl tak ojedinělý publikační celek, který se zabývá onemocněním postihujícím převážně ženy a propojuje vysokou odbornou úroveň s mateřstvím. Autorkami jsou ženy pečující o pacienty a také o vlastní děti. S nelehkým úkolem skloubení profese a rodiny se potýkají každodenně a daří se jim to zvládat. Publikace obohacují fotografie autorek s jejich dětmi. V distribuci je nyní ve všech onkologických centrech v ČR.

Ohodnoťte tento článek!