Telemedicína je v Česku zatím na počátku

Projekt „Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth“ realizuje Fakultní nemocnice Olomouc, Národní telemedicínské centrum FN Olomouc a Lékařská fakulta UP Olomouc.

Přínos telemedicíny, která je relativně novou formou péče o pacienty, přináší řadu výhod jak pro systém zdravotní péče, tak pro pacienty a jejich rodinné příslušníky. Telemedicína může zlepšit přístup ke specializované péči v oblastech, ve kterých je nedostatek odborníků nebo je špatně dostupná zdravotní péče. Další výhodou je rovněž zlepšení kvality života chronicky nemocných pacientů a s tím spojeného snížení počtu hospitalizací.

Významný posun až díky centru

Ministerstvo zdravotnictví ČR zřídilo již v roce 2007 Meziresortní koordinační výbor pro zavedení eHealth, avšak současný stav příprav a realizace nesplňuje očekávání odborné veřejnosti. K výraznému posunu v této oblasti přispěla iniciativa přednosty I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FN Olomouc prof. MUDr. Miloše Táborského, CSc., FESC, MBA, jehož pracoviště spolu s Lékařskou fakultou UP v Olomouci získalo finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na realizaci projektu „Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth“.

V rámci projektu bylo ve FN Olomouc vybudováno Národní telemedicínské centrum, které se bude systematicky zabývat výzkumem, vzděláváním a aplikacemi v oblasti telemedicínských postupů. Toto špičkové pracoviště je v ČR rozsahem svých činností unikátní. Cenná je především spolupráce s dalšími subjekty, jako je Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně. Telemedicínské centrum postupně naváže spolupráci s dalšími výzkumnými, vzdělávacími a léčebnými pracovišti v rámci celé České republiky. Spolupráce již probíhá s vybranými zahraničnímu subjekty. Pacientům budou postupně nabízeny nejmodernější a velmi efektivní medicínské postupy v oblasti prevence a léčby širokého spektra nemocí.

Telemedicína je v Česku zatím na počátku
Ohodnoťte tento článek!