Téma: Etika při řízení společnosti

1. Řízení firmy není jenom o ekonomických výsledcích. V jakých chvílích přemýšlíte nad etickou stránkou vaší profese?
2. Image firmy se tvoří také uvědomělou společenskou odpovědností firmy. Které nástroje uplatňujete pro získání konkurenční výhody vaší společnosti?
MANAŽER VE ZDRAVOTNICTVÍ

PharmDr. Jiří Stránský

business Director Pharma, Sprinx Systems, a.s.
1. Nad etickou stránkou práce nepřemýšlíte, etické otázky, které se objevují při každé vaší činnosti, prostě vnímáte. Nastavení etického

žebříčku je individuální a je ovlivněno vším, s čím se v životě setkáme a podle čeho v etických otázkách reagujeme. Etické otázky se objevují jak v případě aktivit obrácených ven, tedy směrem ke klientům, tak i při řešení a rozhodování směrem dovnitř. Podle mého názoru je důležité mít stanoven jasný a srozumitelný firemní i osobní etický rámec, který stanoví etické mantinely a usnadní posuzování a rozhodování v situacích, které business přináší.
2. Jako firma si svou společenskou odpovědnost uvědomujeme. Nevnímáme ji jako prvoplánovou snahu o konkurenční výhodu, ale jako zprávu našim zákazníkům, zaměstnancům a partnerům, že dokážeme rozpoznat společenské problémy a hledáme své způsoby, jak je řešit. Například dlouhodobou podporou charitativních projektů, nebo zaměstnáváním kolegů s handicapem, z nichž někteří si u nás budují reálnou kariéru, nebo nabídkou míst s různým profilem na praxi pro studenty, která jim umožní v budoucnu hladší start vlastní kariéry. Neděláme velké věci, ale jsme přesvědčeni, že jde o věci užitečné.

MUDr. Jiří Pešina

ředitel komunikace ve společnosti ROCHE 1. O etice přemýšlím často a z různých pohledů. Roche investuje do výzkumu a vývoje každý rok neuvěřitelných 9,9 miliardy dolarů,

kdy jako lídr v oblasti personalizované medicíny vyvíjí nové moderní léky a diagnostické metody. Následné získání úhrady pro nový lék, která zajistí jeho faktickou dostupnost pro pacienty, je dlouhým a nejistým procesem. Přitom např. onkologičtí pacienti nemají čas čekat na výsledek táhnoucích se řízení a nového léku se třeba ani nedočkají. Zamýšlím se i nad nerovným přístupem k moderní léčbě, kdy záleží na době, ve které pacient onemocněl nebo na zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn. Přemýšlím také na tím, zda významné prodloužení života u pacienta s generalizovaným nádorem lze vůbec finančně vyčíslit. Není mi lhostejná ani situace lékařů, pokud by museli rozhodovat, který pacient lék dostane a kterému bude léčba odepřena. Další etické otázky mě napadají ve chvíli, kdy je úspěch medicínského výzkumu rychlejší než připravenost systému. Příkladem je možnost genomového testování nádoru. Pacient se dozví, zda ve světě existuje léčba účinkující přesně na jeho typ nádoru, ovšem i když léčba existuje, tak v ČR nemusí být dostupná. Je etické nabízet takový test pacientovi, i když je z medicínského hlediska vynikající?
2. Neřekl bych, že nám naše uvědomělá společenská odpovědnost přináší konkurenční výhody. Spíše si myslím, že náš výjimečný přístup vytváří trvalou udržitelnost, která je nedílnou součástí naší strategie a můžeme na ní být hrdi. Společnost Roche byla letos již po deváté v řadě vyhlášena lídrem v trvalé udržitelnosti v žebříčku zdravotnických společností v indexech Dow Jones, protože si vedeme zvlášť dobře v oblasti nákladů na zdravotní péči, etických marketingových postupů a strategie v oblasti klimatu. Dále byla naše společnost v roce 2017 poprvé označena mezinárodní neziskovou organizací CDP za světového lídra v oblasti udržitelného hospodaření s vodou. Cílem Roche je snížit do roku 2020 spotřebu vody na zaměstnance o 10 %. Ze společenského hlediska má dlouholetou tradici naše transparentní spolupráce s pacientskými organizacemi a nedávno jsme např. vytvořili i pracovní příležitost pro ženu se zdravotním hendicapem, která by jen obtížně hledala uplatnění na trhu práce.

MUDr. David Kostka, MBA

generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR 1. Popravdě? Téměř nepřetržitě. Uvedu vám příklad. Každým dnem vznikají nové léčebné postupy a léčiva, které jsou často velmi finančně náročné. Zároveň je zdravotní pojišťovna zcela svázána platnou legislativou, a tak může svým klientům hradit jen tu léčbu, která je schválena coby hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Nové léčebné postupy a farmaka mezi ně ve většině případů nepatří. Pak nastává okamžik, kdy pojištěnec vyžaduje určitou zdravotní péči, ale pojišťovna mu nemůže vyhovět, protože by tak porušila zákon.

V té souvislosti se hodně diskutuje o tzv. § 16, kvůli kterému může zdravotní pojišťovna ve výjimečných případech zaplatit i to, co není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Avšak pouze v případě, je-li poskytnutí takových zdravotních služeb jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce. Zatímco v roce 2011 jsme schválili cca 1500 takových žádostí v hodnotě 19 milionů korun, za pět let už bylo přes 3200 schválených žádostí v hodnotě vyšší než 220 milionů korun. Letos ještě není konec roku a na výjimečnou péči jsme již vyplatili téměř 272 milionů korun pro skoro 2800 klientů. Vybalancovat upřímnou snahu pomoci s reálnými možnostmi zdravotní pojišťovny je stále složitější. Nad pojišťovnami stojí řada kontrolních orgánů, které dohlížejí na oprávněné vynakládání veřejných prostředků, a jejich úředníky zajímají jen čísla. Probírají jednu položku za druhou, zda jsme náhodou nezaplatili pacientovi něco víc, než jsme mohli. Kontrolní orgány zajímají rozměry ekonomické, nikoli etické.

Myslím, že je nejvyšší čas začít otevřeně hovořit o těchto disproporcích a o změně systému veřejného zdravotního pojištění.
2. Serióznost, vstřícnost, komunikace. Tři hesla, která se snažíme v ZP MV ČR jak vůči klientům, tak i ostatním partnerům uplatňovat. Snad to potvrzují i výsledky: jsme držiteli dvou ocenění Zdravotní pojišťovna roku a jako jediná zdravotní pojišťovna v zemi máme mezinárodní ocenění kvality Czech Superbrands 2017.

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

výkonný ředitel AIFP 1. Otázky týkající se etiky prostupují celou řadou projektů a činností Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Takže se všichni – výkonný tým i kolegové z členských společností, jež jsou angažovaní v pracovních skupinách a platformách – zamýšlejí nad etickými aspekty poměrně často. Společnosti se připojením k Asociaci zavázaly dodržovat přísný etický kodex a další seberegulační pravidla jdoucí ještě nad rámec platné legislativy. Naším cílem je posouvat hranice ještě dále. Farmaceutický průmysl si nese z minulosti určitá stigmata, ale věříme, že to nebude navěky.

Zmíním několik konkrétních aktivit: Školíme a certifikujeme reprezentanty členských společností, aby veškeré etické i právní mantinely své práce dobře znali. Jde o pracovníky, kteří jsou v pravidelném kontaktu s lékaři. Zveřejňujeme data o podporovaných vzdělávacích seminářích a kongresech pro odbornou lékařskou veřejnost. Etická komise AIFP rozhoduje o případných sporných otázkách a může udělit členům pokutu.
2. Jsme nezisková organizace, a tak se nacházíme v jiné situaci než představitelé firem. Nesnažíme se získat žádnou konkurenční výhodu. Místo toho provozujeme užitečné projekty pro veřejnost (například poradnu o lékových interakcích Znám své léky nebo Akademii pacientských organizací), abychom zlepšovali image inovativního farmaceutického průmyslu jako celku.

Ohodnoťte tento článek!