Téma: IT ve zdravotnictví

1. V dnešní době si lze bez informačních technologií představit úspěšného manažera stěží. Je pro vás moderní technologie nepostradatelná? Zaujala vás v poslední době nějaká novinka a pomohla by k rozvoji firmy?
2. Hodně se diskutovalo o tzv. čtvrté průmyslové revoluci (Průmysl 4.0). Pociťujete dopady těchto vizí ve svém oboru?

Jan Tomčík

předseda představenstva, Sprinx Systems, a.s.
1. Pro mne osobně je chytrý telefon nepostradatelný, ať již jako pracovní prostředek (komunikace, mobilní kancelář), nebo jako nástroj pro organizaci i obohacení volného času. Z nových trendů je pro nás velmi zajímavá aplikace umělé inteligence (AI). Většina našich řešení pro farmaceutické společnosti přináší uživatelům výraznou úsporu času automatizací rutinních činností. Doplnění podpory rozhodování využívající AI je tak logickou cestou dalšího rozvoje našich služeb.
2. Čtvrtá průmyslová revoluce u nás zatím zůstává vizí. Nejen v našem oboru, ale i ve většině ostatních. Důkazem toho je mimo jiné současná nízká nezaměstnanost, přesný opak toho, co s sebou Průmysl 4.0 přinese. Je ale možné, že právě současný nedostatek pracovních sil pociťovaný napříč většinou oborů, a s tím spojený trend stoupajících nákladů na pracovní místa, povede k urychlení příchodu souvisejících změn. V našem oboru v tomto směru nicméně rychlé změny nečekáme, převažuje u nás kreativní práce, kterou nebude možné automatizovat tak brzy jako manuální.

Petr Czak

IT manažer, Egis Praha 1. Jako člověk zodpovědný za informační technologie a jejich nasazení v naší společnosti jsem neustále obklopen nejnovějšími technologiemi a samozřejmě se pro mě některé staly nepostradatelnými.
Bez chytrého telefonu či tabletu, které mi poskytují téměř neomezenou mobilitu a přístup k potřebným datům, bych se obešel již jen těžko. Přesto mám někdy pocit, že pro všechny technologické novinky jsme nepostradatelní spíše my (jako uživatelé), nežli ony pro nás. Pro tablety jsme ovšem našli nezastupitelné využití pro všechny kolegy v obchodním oddělení, především díky jejich mobilitě a schopnosti mít neustále při ruce vše, co dříve zůstávalo doma v notebooku. Dobrý hardware, ale tvoří jen třetinu úspěchu, a proto mě z novinek nejvíce zaujalo softwarové vybavení, jež dokáže do tabletu dostat všechna firemní data bezpečně a dále je spravovat při jejich odcizení nebo ztrátě. Samozřejmě i pomalu nastupující internet věcí přinese spoustu zajímavých příležitostí napříč celým průmyslem.
2. Čtvrtá průmyslová revoluce je v mých očích jen marketingový název něčeho, co již dávno začalo a co bude mít odpovídající vývoj podle možností a schopností se uplatnit v jednotlivých průmyslových odvětvích. Někdy mi přijde, že dnes se spíše hledá uplatnění a rámec pro technologické novinky, které již osobně dávno používáme, ve firemní a státní sféře, zatímco dříve tomu bylo spíše naopak. Podle mého se tedy nejedná o revoluci, ale spíše evoluci. Velmi by mě potěšilo, kdyby se dařilo některé novinky a technologie zavádět rychleji a lépe do státní sféry. Jsem přesvědčen, že připravenost lidí na změny je mnohem větší, než si myslíme. Samozřejmě i naše společnost nechce zaspat a snaží se uvedené myšlenky rozvíjet a aktivně vyhledává příležitosti a možnosti implementace všech technologických novinek, které se objeví. Velký důraz na to klade i naše centrála v Maďarsku, která veškeré aktivity řídí.

Ing. Luděk Čermák

systémový analytik, Agentura Infosys 1. Samotný výraz informační technologie je dnes už tak široký, že lze běžně hovořit o jeho jednotlivých segmentech od počítačů přes internet či mobilní telefony, abychom jmenovali alespoň ty nejznámější, přičemž každá z těchto součástí má svoje přednosti. Na základě osobní zkušenosti jsem přesvědčen, že opravdu vrcholový manažer počítač nezbytně nepotřebuje. Těch pár klíčových údajů, jako jsou třeba počet zaměstnanců, hlavní části rozpočtu, aktuální hodnota kontraktů a majetku, jež jsou potřebné pro jednání, si snadno zapamatuje. Musí tedy sledovat hlavně technologické a ekonomické trendy ve svém oboru, podrobnější informace mu pak na počítači monitoruje jeho asistent. Nepostradatelný je však pro něho chytrý mobilní telefon s přístupem na internet, aby byl kdykoliv dostupný a mohl pružně komunikovat s týmem svých spolupracovníků i podřízených.
2. Čtvrtá průmyslová revoluce má a bude mít ve zdravotnictví, na rozdíl od skutečného průmyslu, trochu specifickou podobu v podobě lepších diagnostických a léčebných zařízení. Vzpomeňme jen, jak dlouho byl k dispozici například jen RTG a jak v krátkém čase za sebou přišly sono, CT, magnetická rezonance nebo laboratorní analyzátory, o vývoji v oblasti léků ani nemluvě. Je to dáno tím, že oproti strojírenství či stavebnictví v kombinaci s elektrotechnikou je zdravotnictví doslova multioborovou záležitostí s dominující a velmi proměnlivou biologickou složkou.

Ohodnoťte tento článek!