The 2016 Teacher of the Year se stal profesor Temesgen

Prestižní ocenění pro vyučujícího roku získal na návrh Lékařské fakulty UK v Hradci Králové profesor interny na Mayo Clinic.

Zelalem Temesgen, profesor vnitřního lékařstvi a přednosta kliniky HIV na Mayo Clinic, Rochester, převzal 23. března prestižni ocenění pro vyučujícího roku 2016 The 2016 Teacher of the Year by the Mayo Fel lows’ Association. Toto ocenění, udělované od roku 2008, obdržel prof. Temesgen za vynikající přístup a angažovanost ve výuce a vzdělávání, odborné vedení, starostlivou péči a porozumění. Prof. Temesgen pochází z Etiopie, medicínu vystudoval v Praze a od roku 1992 působí v USA. Mimo četné další vědecké a publikační aktivity založil institut pro celosvětové vzdělávání v problematice HIV. S LF UK v Hradci Králové spolupracuje od roku 2005. „Od té doby prof. Temesgen přijíždí do východních Čech každoročně, přednáší a podílí se na výběru kandidátů pro stáže studentů na Mayo Clinic a zejména vahou své osobnosti zajišťuje pro naše studenty vhodná pracoviště v Rochestru,“ uvedl děkan LF v Hradci Králové prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.

Zleva: prof. Z. Temesgen, M. D., rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. T. Zima, DrSc., MBA, a děkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc.

Ohodnoťte tento článek!