Titul MBA

Poptávka po absolventech MBA ve zdravotnictví je neuvěřitelně silná. Podle amerického úřadu pro statistiku práce (BLS) se v letech od 2014 do 2024 zvýší o 17 %. Také v ČR o obor roste zájem. Ve vzdělávacím institutu CEMI vzrostl minulý rok počet studentů oboru Management zdravotnictví o 55 %.

Management ve zdravotnictví je náročná disciplína a při jeho výkonu je nutné brát v potaz řadu oblastí. „Lékaři či zdravotničtí pracovníci by neměli být jen úzce zaměřeni na zdravotní problematiku, ale měli by mít celospolečenský nadhled, který se týká zařazení zdravotnictví do společnosti,“ uvádí absolvent oboru MUDr. Roman Michálek, MBA, náměstek pro léčebně-preventivní péči NPK, a.s. – Pardubické nemocnice. Podle jeho slov by lékaři, ředitelé, vlastníci zdravotnických zařízení i úředníci na krajských úrovních měli povinně absolvovat vzdělání nejen v oblasti medicíny, ale také v oblasti produkce zdravotnických služeb, zdravotního managementu a v mikroekonomických dopadech poskytování zdravotnických služeb.

České zdravotnictví patří mezi 13 nejlepších v rámci EU a vzdělaný personál k tomu jednoznačně přispívá. Právě z důvodu rostoucí poptávky ze strany studentů došlo v minulosti k rozšíření nabídky MBA programů do oblasti zdravotnického managementu. Absolvent oboru Management zdravotnictví se naučí vytvářet funkční marketingové strategie jak pro celé zdravotnické zařízení, tak i pro jednotlivé kliniky či oddělení. Osvojí si mikroekonomii a ekonomiku zdravotní péče, techniky plánování, komunikace a analýz výkonosti zdravotnického zařízení a rovněž pronikne do oblasti motivace, hodnocení a náboru kvalitních zaměstnanců. V neposlední řadě se seznámí s fungováním informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví, jež jsou důležitou podporou v klinické praxi a v řízení zdravotnictví.

Zdroj: CEMI, (ask)

Ohodnoťte tento článek!