Transparentní spolupráce spuštěna

Členské společnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) loni vydaly 300 milionů korun na vzdělávání zdravotnických odborníků. Informace o tom, jaké částky farmaceutické společnosti zdravotnickým odborníkům poskytují a na jaké účely, jsou zveřejněny na internetovém portálu www.transparentnispoluprace.cz.

Kontinuální vzdělávání lékařů a lékárníků v oboru, vzájemná spolupráce na odborných materiálech a účast na vzdělávacích kongresech je přínosem pro ně i pro pacienty. „Lékařům poskytujeme informace o nových metodách a přispíváme k jejich dalšímu vzdělávání,“ vysvětluje výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček.

Výzkum a vývoj nových léků

Farmaceutický průmysl úzce spolupracuje s lékaři i na vývoji nových léků a léčebných metod. Jen loni členské společnosti na tuto spolupráci vynaložily 1,3 miliardy korun. „Jedná se o vzájemně prospěšný vztah. Lékaři mají cenné poznatky z praxe, které nám umožňují přizpůsobit výzkum tak, abychom rychleji vyvinuli účinnou a bezpečnou léčbu,“ říká Jakub Dvořáček.
Vztahy farmaceutických společností a lékařů jsou přísně regulovány prostřednictvím legislativy a etických kodexů. Projekt Transparentní spolupráce jde v regulaci ještě dále. „Tato celoevropská iniciativa je samoregulačním projektem farmaceutických společností, který přispívá ke zprůhlednění a objasnění principů spolupráce mezi odborníky a farmaceutickými společnostmi. V České republice se jí účastní celkem 41 inovativních i generických společností,“ informuje ředitel Dvořáček. „Veřejnost musí být o hospodaření s veřejnými prostředky informovaná průběžně a v tomto směru považuje ministerstvo zdravotnictví iniciativu Transparentní spolupráce za pozitivní a potřebný článek v evropském zdravotnickém systému, který přináší světlo na platby ve zdravotnictví a tím zabraňuje jejich zneužívání pro účely, které by mohly vést k nesprávným postupům při poskytování zdravotní péče,“ říká náměstkyně ministerstva zdravotnictví JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph. D.

Údaje za rok nazpět

Data zpětně za rok 2015 jsou přístupná od 30. června. Je možné vyhledat částku, kterou poskytla konkrétní farmaceutická firma nebo kterou přijalo konkrétní zdravotnické zařízení či lékař. Hledajícímu se zobrazí celková roční částka poskytnutá v jedné z kategorií. Ty tvoří plnění spojená s výzkumem a vývojem, odměny za odborné konzultace a příspěvky na náklady akcí. Do této části spadá například náhrada za čas strávený přípravou na odbornou přednášku na kongresu.
Data o spolupráci budou zveřejňována vždy jednou ročně. „Prostřednictvím iniciativy chceme posílit důvěru veřejnosti ve spolupráci lékařů s farmaceutickým průmyslem. Jsou to právě pacienti, kterým tato spolupráce ve výsledku prospívá. Díky ní se rychleji dostanou k moderním a účinným lékům,“ uzavírá Jakub Dvořáček.
(Zdroj: AIFP)

Ohodnoťte tento článek!