Trendy vývoje a výskyt HIV/AIDS v ČR v roce 2017

V roce 2017 bylo u občanů ČR a cizinců s dlouhodobým pobytem (rezidentů) zjištěno 254 nových případů infekce HIV. Mezi nově diagnostikovanými je 232 mužů a 22 žen.

Z celkového počtu infikovaných bylo 77 rezidentů. Pocházeli ze Slovenska (15), Ukrajiny (11), Ruska (8), Polska (5) a dalších zemí. Průměrný věk nově diagnostikovaných mužů byl 36 let, s věkovým rozpětím od 13 do 65 let.

V okamžiku zjištění HIV infekce bylo 67 % infikovaných v asymptomatickém stádiu, 14,6 % ve stádiu akutní infekce, 5,5 % nemocných v symptomatickém non-AIDS stádiu a 12,6 % s onemocněním AIDS. Téměř polovina nových případů uvádí bydliště v Praze. Přenos sexuální cestou je stále hlavní cestou infekce v ČR (94 % případů v roce 2017), z toho 71 % bylo zjištěno u mužů majících sex s muži.

Při povinném screeningu dárců krve nebo plazmy bylo zjištěno 8 případů HIV infekce. U gravidních žen pak nově zachytil 6 HIV pozitivních žen, z nichž 5 bylo rezidenty.

Bylo zjištěno 47 nových případů onemocnění AIDS (37 u občanů ČR, 10 u rezidentů). Výrazně roste počet osob žijících s HIV/ AIDS a počty těch, kteří potřebují antiretrovirovou léčbu a péči specializovaných HIV center.

Kumulativní data od roku 1985

V období od zahájení sledování infekcí HIV (1. 10. 1985–31. 12. 2017) bylo v ČR zjištěno 3160 případů HIV pozitivity u občanů ČR (2421) a rezidentů (739), z toho bylo 2715 (85,9 %) mužů a 445 (14,1 %) žen. U 590 z nich (481 mužů, 109 žen) došlo k rozvinutí onemocnění AIDS. Z 3160 pacientů 398 (12,6 %) zemřelo, přičemž 281 úmrtí bylo ve stadiu AIDS (47,6 % ze všech nemocných s AIDS), 117 pacientů zemřelo z jiné příčiny (viz tab.).

**

Tabulka HIV/AIDS, ČR 1985–2017

celkem muži ženy
HIV pozitivní 3160 2715 445
AIDS 590 481 109
Úmrtí ve stadiu AIDS 281 229 52
Úmrtí z jiné příčiny 117 104 13

Graf 1 Testování krevních vzorků v transfuzní službě Poznámky: V grafech na této dvoustraně jsou uvedena data předběžná, finální budou zveřejněna po analýze ve výroční zprávě. Zdroj: Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, SZÚ (ask)
Graf 2 Rozdělení HIV pozitivních případů v ČR podle krajů v době diagnózy (občané ČR a cizinci s dlouhodobým pobytem). Kumulativní údaje za rok 2017
Graf 3 Nové případy infekce HIV/AIDS v České republice v jednotlivých letech (občané ČR a cizinci s dlouhodobým pobytem). Absolutní údaje k 31. 12. 2017
Graf 4 Rozdělení HIV pozitivních případů v ČR podle způsobu přenosu (občané ČR a cizinci s dlouhodobým pobytem). Údaje za rok 2017

Ohodnoťte tento článek!