Třetina případů recidivuje

Celosvětově kýly představují závažný medicínský problém. Je to dáno značnou četností jejich výskytu, nemocností, komplexností, operačními selháními, náklady a v neposlední řadě i nesjednoceným názorem na nejlepší praxi.

Nejčastější je tříselná kýla

Incidence kýly dosahuje 3–5 %, z toho nejčastěji se vyskytuje kýla tříselná (75 %), následuje pupeční (10 %) a stehenní (8 %). U mužů jsou případy kýly troj- až čtyřnásobně častější než u žen. Je to dáno zejména prostupem tříselným kanálem při sestupu varlete v intrauterinním vývoji. Podle databáze TforG jsou v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky (EMEA) každoročně provedeny více než 2 miliony kýlních chirurgických zákroků v odhadovaných nákladech pro zdravotnictví převyšujících částku 20 miliard USD, což je více než 396 miliard Kč. Četnost recidiv se pohybuje mezi 20 a 45 % (zdroj: SRC).
Statistické údaje zveřejněné Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) vykazují přibližně 30 tisíc kýlních operací v České republice ročně, což zahrnuje všechny typy kýl – tříselné, břišní, umbilikální ad. Operací tříselné kýly bývá ročně přibližně 12 tisíc.

Ročně se dělá o desetinu víc výkonů

Počet primárních kýlních chirurgických výkonů ročně roste o více než 7,5 % (zdroj: Hernia Repair Devices Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast, 2013–2019) a očekává se, že tento trend bude nadále pokračovat v důsledku řady faktorů, například prodlužující se délky života, obezity, zneužívání tabáku a dalších návykových látek, širokého používání steroidů a imunosupresiv, zvyšujícího se počtu laparoskopických výkonů a delšího přežití pacientů se zhoubnými nádory.
Roste počet kýl vzniklých předcházejícími chirurgickými zákroky. Obecně platí, že na 10 milionů obyvatel připadá 60 tisíc laparotomií (všech typů) ročně (zdroj: SRC). Výskyt pooperačních kýl v jizvě představuje 15 % ? 9 tisíc případů ročně na 10 milionů obyvatel (zdroj: SRC).
Frekvence recidiv těchto kýl se pohybuje kolem 35 %, což představuje dalších více než 3 tisíce případů ročně na 10 milionů obyvatel.

Ohodnoťte tento článek!