Tým odborníků z FN Olomouc letí operovat oběti syrské války do Jordánska

Pět odborníků z Fakultní nemocnice Olomouc odletělo počátkem září do Jordánska, kde operovali syrské uprchlíky v rámci humanitárního programu MEDEVAC.

„Vybrali jsme do něj dva špičkové odborníky na úrazovou chirurgii končetin, dva výborné anesteziology a zkušenou fyzioterapeutku se specializací na rehabilitaci traumat ruky a pohybového aparátu. Jsem rád, že naši lidé na tuto náročnou misi kývli, a jsem si jistý, že jen potvrdí dobré jméno, které česká medicína v zahraničí má,“ konstatoval ředitel FN Olomouc Roman Havlík.
Olomoučtí specialisté působili v muslimské charitativní nemocnici, dva z pěti členů týmu ji na jaře vybrali jako vhodnou pro operace a péči, kterou budou pro syrské pacienty zajišťovat. „Spolu s kolegou Petrem Špirochem jsme přímo v Ammánu obhlíželi dvě nemocnice. Jedna byla na opravdu vysoké úrovni, ale pronájem sálů by tam byl velmi drahý. Nakonec jsme tedy zvolili zařízení na úrovni české okresní nemocnice koncem dvacátého století, kde je vybavení plně dostačují pro typ výkonů, které budeme provádět,“ konstatovala vedoucí lékařka olomouckého týmu, anestezioložka Lenka Obare Pyszková.
Během čtrnácti dnů provedli olomoučtí zdravotníci okolo padesáti operací pacientů, syrských civilistů, kteří ve válce utrpěli poranění rukou či nohou, ale tato zranění se jim bez odborné péče špatně zhojila. Jako první z českých týmů se olomoucký navíc zaměřili i na následnou rehabilitační péči, která je pro obnovení funkce operovaných rukou či nohou klíčová. „Naším cílem bylo zlepšit hybnost a funkčnost postižených kon četin. Věnovali jsme se také následné péči a rehabilitaci. Musíme pacienty po operaci naučit končetiny procvičovat, aby se brzy nevrátily do předchozího stavu. Efekt operace a veškeré péče by tak přišel nazmar. Proto jsme do týmu vybrali i zkušenou fyzioterapeutku,“ vysvětluje Lenka Obare Pyszková.

Ohodnoťte tento článek!