Účinek dabigatranu sleduje studie RE-COVERY DVT/PE

Globální prospektivní studie RE-COVERY DVT/PE, která byla zahájena v březnu 2016, přinese data o snížení rizika hluboké žilní trombózy (HŽT) a plicní embolie (PE) přípravkem dabigatran-etexilát (Pradaxa).

Rozsáhlé registrační randomizované klinické studie umožnily revoluci v léčebných strategiích, jak zvládat HŽT a snižovat riziko jejího vzniku stejně jako v případě PE. Zůstává však nejisté, jakým způsobem výsledky těchto studií ovlivňují každodenní klinickou praxi. Studie RE-COVERY DVT/PE zařadí až 14 tisíc pacientů s HŽT/PE a poskytne pohled na to, jak jsou tito pacienti léčeni v reálné klinické praxi. Přispěje tak k dosavadním zkušenostem o bezpečnosti a účinnosti dabigatranu ve srovnání s warfarinem.

Léčba pacientů s HŽT/PE spočívá v podávání antikoagulační

léčby, jako jsou nová perorální

antikoagulancia (NOAC), nízkomolekulární hepariny nebo antagonisté vitaminu K, jako je warfarin. Dabigatran byl schválen k léčbě akutní HŽT a PE u pacientů, kteří byli iniciálně léčeni parenterálními antikoagulancii po dobu pěti až deseti dnů, a ke snížení rizika rekurence HŽT a PE u pacientů, kteří již byli léčeni předtím.

Celkový výzkumný program pro dabigatran-etexilát bude zahrnovat vice než 120 tisíc pacientů napříč kardiovaskulárními terapeutickými oblastmi včetně snížení rizika cévní mozkové příhody u fibrilace síní. Cílem je prohloubit vědecké poznatky v oblasti prevence tromboembolických příhod a poskytnout podporu v managementu léčby pacientů. Zdroj: Boehringer Ingelheim

Ohodnoťte tento článek!