Udělena Přerovského cena

Česká angiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se společností Servier, s. r. o., udělila v rámci kongresu cenu za nejlepší práci s problematikou žilních insuficiencí. Přerovského cenu za rok 2014 získal tým autorů Hirmerová J., Seidlerová J. a Šubrt I. za práci The Association of Factor

V Leiden with Various Clinical Patterns of Venous tromboembolism – The Factor V Leiden Paradox, publikovanou v časopise Quarterly Journal of Medicine v dubnu 2014.

Ohodnoťte tento článek!