Udělili jsme cenu za práci v oboru adiktologie

Redakce časopisu Zdravotnictví a medicína uděluje každoročně zvláštní ocenění studentovi/studentce za práci prezentovanou v rámci Studentské vědecké konference 1. LF UK. Letošní cenu získala Mgr. Eva Rubášová.

Oceněná postgraduální studentka prezentovala v rámci konference pilotní studii „Výskyt ADHD u osob závislých na ilegálních návykových látkách léčených v terapeutických komunitách v České republice“. Jejím školitelem byl prof. PhDr. Michal Miovský Ph. D., z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Mgr. Rubášová obdržela roční předplatné časopisu Zdravotnictví a medicína, odborné publikace z vydavatelství Mladá fronta, a. s., a věcný dar.
V rámci letošní 17. studentské konference soutěžilo 60 studentů, a to v kategorii pregraduální i postgraduální, v sekci teoretické, klinické a nelékařské. Celkem bylo uděleno jedenáct ocenění a dvě mimořádné ceny. Vítězům blahopřejeme a všem zúčastněným přejeme mnoho úspěchů v dalším vědeckém úsilí.

Děkan 1. LF Aleksi Šedo a Andrea Skálová ze ZaM

Ohodnoťte tento článek!