Úlevy na regulacích pro ambulantní lékaře

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV) ohlásila, že neuplatní vůči smluvním lékařům gynekologům, ambulantním specialistům, praktickým lékařům pro dospělé a pediatrům regulace za rok 2014. Omezení regulace dohodla v roce 2014 i Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).

ZP MV nyní nebude po lékařích zmíněných odborností požadovat vrácení peněz za případné překročení dohodnutých objemů. Pojišťovna to oznámila představitelům všech čtyř uvedených sdružení. „Děláme vše pro to, aby našich více než milion a čtvrt klientů bylo léčeno u nejlepších lékařů, kteří jim poskytnou tu nejpotřebnější a moderní léčbu. Za to, že kvalitně léčí naše klienty, chceme lékaře adekvátně odměňovat. Proto, když jsou dodržena dobře nastavená smluvní ujednání, není důvod přistupovat k jakýmkoli regulacím,“ vysvětlil generální ředitel ZP MV Jaromír Gajdáček.
ZP MV v uplynulém roce zaplatila za léčbu klientů 26,2 miliardy Kč, což je o 2,6 mld. Kč více než v roce 2013. Jak připomněla mluvčí ZP MV Hana Kadečková, pojišťovna i v letošním roce předpokládá další rozvoj spolupráce s praktickými lékaři na projektu Léčebné plány v rámci Karty života, tj. zefektivnění péče o pacienty trpícími vysokým krevním tlakem, diabetem bez inzulinové terapie, vysokou hladinou cholesterolu a obezitou. Optimalizace jejich léčby následně přináší efekt ve formě nižších nákladů na léčbu těchto nemocí.

Regulace snížila i VZP

Ambulancím významně snížila regulace také VZP, která se už v prosinci 2014 dohodla s Českou lékařskou komorou a omezila regulace již při vyúčtování roku 2013. „Pokud ambulantní lékaři nepřekročili limit stanovený vyhláškou o více než 200 tisíc korun, nebyla nijak regulována indikace za předepsané léky a zdravotnické prostředky, za vyžádanou péči ani za zvláště účtovaný materiál,“ uvedl tehdy mluvčí VZP Oldřich Tichý.
Pro vyúčtování za rok 2014 pak VZP přislíbila, že k regulacím přistoupí stejně vstřícně jako v předchozím roce. Důvodem je, že ambulantní segment následuje doporučení pojišťovny ve formě pozitivních listů na léky, a pomáhá tak VZP šetřit. Je to tedy již třetí rok v řadě, co pojišťovna neprovádí žádné regulace za léky.
O případném uzavření dalších dohod pro rok 2015 VZP a ČLK nadále jednají. Lze předpokládat, že jednání budou ukončena poté, co bude známa definitivní podoba tzv. úhradové vyhlášky, dodal mluvčí Tichý.

Ohodnoťte tento článek!