Unikátní hematologická linka

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN zprovoznil unikátní přístroj, který kompletně zanalyzuje krevní obraz za 30 vteřin a zároveň v jednom běhu automatizuje další hematologická vyšetření.

Hematologická linka XN-3000DI je první plně automatizovaný morfologický hematologický analyzátor uvedený do provozu nejen u nás, ale ve všech středoevropských státech. Její koncept umožňuje všechny procesy hematologické analýzy včetně mikroskopického vyhodnocení krevních nátěrů automatizovat, standardizovat a přizpůsobit konkrétním podmínkám.
Linka je tvořena dvěma hematologickými analyzátory řady XN, nátěrovým a barvicím automatem SP-10 a modulem pro digitalizaci mikroskopických preparátů DI-60. Moduly jsou propojeny transportní linkou pro vzorky a nátěry. Analýza, včetně diferenciálního rozpočtu leukocytů, probíhá automaticky a laborant se může věnovat jiné odborné činnosti. Fyzické propojení hematologické analýzy s přípravou mikroskopických preparátů a jejich vyhodnocením tedy významně zkracuje dobu od přijetí vzorku v laboratoři až po odeslání výsledku lékaři. Koncept při přímém zapojení do informační sítě VFN podstatně zkracuje dobu čekání lékařů na výsledky a tím urychluje jejich další rozhodování o vedení léčby. Ve VFN navíc počítají s uvedením analyzátoru i do třísměnného provozu, bude tedy k dispozici 24 hodin denně.

Sdílení parametrů s vysokou prediktivní hodnotou

Analýza základních hematologických parametrů na analyzátoru řady XN využitím technologie značení nukleových kyselin umožňuje automatizovat v jednom běhu i další, nová progresivní hematologická vyšetření. Je například rozšířena o vysoce senzitivní záchyt mladých vývojových forem buněk a buněk se zvýšenou metabolickou aktivitou. Lékař díky novým parametrům s vysokou prediktivní hodnotou může lépe odhadnout vývoj onemocnění a racionalizovat medikaci, což snižuje zátěž pacienta medikamenty i ekonomickou náročnost léčby. Expertní software linky samostatně kontroluje i technické podmínky analýzy, odhaluje její možné abnormality, sleduje stav všech analytických procesů a provádí technickou validaci výsledků. Zpracovává i demografické údaje, historii výsledků pacienta, hlášení a grafické výstupy analyzátorů i další specifické požadavky. Komunikační propojení mezi moduly umožňuje sdílení informací. Odborník, který vyhodnocuje a validuje výsledky morfologické analýzy v DI-60, má pak u každého vzorku přímý přístup k výsledkům hematologického modulu XN. Komunikační řešení hematologické linky XN-3000DI plně využije moderní IT technologie ve VFN a umožňuje náhled a validaci výsledků i ze vzdálených pracovišť. To je vhodné i pro vědecký kontakt při zapojení do mezinárodních vědeckých projektů.
Přístroj byl zakoupen z prostředků výzkumného projektu MZ ČR RVO VFN 64 165.

Ohodnoťte tento článek!